2014 Yılının ilk altı ayında en az 978 işçi yaşamını yitirdi…

2014'ün ilk 6 ayında 978 işçi yaşamını yitirdi

2014’ün ilk 6 ayında 978 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin yazılı, görsel, dijital basının takip edilmesi, emek-meslek örgütlerinden bilgi alınması, işçiler ve işçi yakınlarının bildirimleri doğrultusunda tespit ettiği verilere göre 2014 yılının ilk altı ayında en az 978 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi…

Yaşamını yitiren işçilerin 40’ı kadın, 938’i erkek. İşçilerin 19’u çocuk, 18’i göçmendi ve 150’si emeklilik çağında çalışıyordu…

Yaşamını yitiren işçilerin 325’i maden, 187’si inşaat, 122’si tarım ve 79’u taşımacılık işkolunda çalışıyordu…

Yaşamını yitiren işçilerin 324’ü Manisa, 82’si İstanbul, 34’ü Kocaeli, 31’i Ankara ve 31’i Bursa’da çalışıyordu…

Yaşamını yitiren işçilerin 889’u işçi, kamu çalışanı/memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 89’u çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve kendi hesabına çalışanlardan/esnaflardan oluşuyordu…

 

Raporun tamamına ulaşmak için: 

Yoruma kapalı