Cengiz İnşaat’ın ÇED oyunu Çanakkale karabiga’da tutmadı

Cengiz Holding-Alarko ortaklığındaki Cenal Elektrik’in Çanakkale-Karabiga’da yapmak istediği termik santralin ayrı projeymiş gibi gösterilen son parçasına da onay çıkmadı. Çanakkale İdare Mahkemesi,  tek projenin 4’e bölünerek çevreye toplam etkisinin gizlendiğine işaret ederek  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararını durdurduğunu açıkladı.

Böl-parçala-onay al

Cenal Elektrik’in yapmak istediği santralin ÇED Olumlu kararı 30 Aralık 2013 tarihinde Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme kararında santralin tarım arazilerine, doğal yaşama, yerleşim yerlerine, insanlara ve denize yapacağı etkinin ÇED dosyasında yeteri kadar işlenmediğine ve kömürün boşaltılmasıyla ortaya çıkacak kirliliğin kamu sağlığını tehdit edebilecek boyutta olduğuna hükmetti.

Bu iptal kararı üzerine Cenal Elektrik, projeyi yönetmeliklere aykırı biçimde 4’e bölüp her bir projeyi Bakanlığa ayrı ayrı sundu. Farklı yatırımlarmış gibi, “CENAL Enerji Santrali, Limanı, Kül Depolama Sahası ve Derin Deniz Deşarjı,” “CENAL Atık Depolama Sahası” projesi,” “CENAL Yeni Dolgu Alanı” ve “CENAL Enerji Santrali Deniz Yapıları” isimleriyle sunulan projeler hakkında Bakanlığın ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir kararları alması üzerine Karabigalılar 4 ayrı dava açtı. Mahkeme, 4’e bölünen projelerin 3‘ü hakkında yürütmeyi durdurma ya da iptal kararları verdi.

Mayıs ayında santralin ana projesinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin verdiği kararda  mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ayrı yatırımlarmış gibi götürülen 4 projenin aslında bir termik santralde bulunması elzem üniteler olduğunun altını çizen mahkeme, termik santral için Bakanlığa ilk başvuru yapılan tarihte yürürlükte olan yönetmeliği Bakanlığa hatırlattı, kendi ÇED Yönetmeliği’ne uymadığını belirtmişti.

“Proje 4’e bölünerek, çevreye toplam etkisi gizleniyor”

Evrensel’in haberine göre, mahkeme, kalan son proje hakkında da, 19 Kasım’da  yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çanakkale İdare Mahkemesi, “CENAL Enerji Santrali İskelesi” projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararını durdurduğunu açıkladı. Mahkeme karar gerekçesinde, tek projenin 4’e bölünerek, çevreye toplam etkisinin gizlendiğine işaret etti. Kararda şu ifadeler yer aldı:

Projenin diğer projelerle birlikte entegre olarak tek proje şeklinde hazırlanması gerekirken, termik santral entegre projesinin çevresel etkilerinin bütüncül olarak değerlendirilmesine imkan tanınmamasına sebebiyet verecek şekilde parçalara ayrılarak, ayrı ayrı projeler olarak öngörüldüğü anlaşıldığından, bakanlık tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Cenal Elektrik, projeden vazgeçmek yerine hala yeni yöntemlere başvuruyor. 23 Eylül 2014’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, termik santral alanının “Yaban hayat” sınırları içinde kaldığını bile bile yine “ÇED olumlu” kararı vererek termik santrale izin verdi.

çanakkale-karabiga

 

 

(Sendika.Org)

 

Yoruma kapalı