DİSK Basın-İş’ten internet gazetecileri için kampanya

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Basın-İş sendikası internet gazetecilerinin Basın İş Kanunu’na tabi çalıştırılmaları için imza kampanyası başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e hitaben yapılan kampanya metninde internet habercilerinin sendika işkolu yönetmeliğinde Basın-Yayın işkolunda değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden DİSK Basın-İş tekzip, yayın yasağı gibi basın davalarında internet haberciliğinin Basın Yasası kapsamında değerlendirilirken çalışma yaşamında bu kapsamda değerlendirilmemesini çifte standart olarak değerlendirdi.

DİSK Basın-İş’in Bakan Çelik’e hitaben yazdığı metin şöyle:

“Son günlerde gerek dünyada gerek Türkiye’de birçok yayın organı yazılı yayın hayatına son vererek dijital yayıncılığa yönelmektedir. Bu yönelim bir yandan günün şartlarına göre medyanın teknolojiye yönelmesinden diğer yandan da işverenlerin maliyet azaltma çabalarından kaynaklanıyor.

“Günümüz şartlarında elektronik yayıncılığın habercilik açısından önemini biliyoruz. Elbette bu yönelim kaçınılmaz. Elektronik yayıncılık bir yandan da insanların kendilerini özgürce ifade edebileceği bir ortam sunuyor.”

“Ancak basın emekçileri açısından bu yönelim yeni bir sömürü yöntemine dönüşüyor. Devlet basın davalarında, haber portallarını Basın Yasası kapsamında değerlendirse de çalışma yaşamına gelince iş değişiyor. Elektronik yayıncılık yapanlar Basın İş Kanunu kapsamında kabul edilmiyor. Bu bir çifte standarttır. Yayın şeklinin değişmesi, gazetecinin yaptığı işin niteliğini değiştirmez. Yapılan iş gazeteciliktir ve Basın İş Kanunu kapsamında çalıştırılmaları gerekir.”

Sendika işkolları yönetmeliğinde tüm internet sitelerinin “web portalları” olarak değerlendirilmesini de eleştiren DİSK Basın-İş bir şirketin kendi tanıtım sitesi ile bir haber portalının aynı kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini, bunun medya çalışanlarının örgütlülüğünü böldüğünü ifade etti.

DİSK Basın-İş internet gazetecilerinin de Basın İş Kanunu kapsamında çalıştırılmasını talep etti.

Yoruma kapalı