Bartın’da kadın öğretmene mobing

Bartın Kozcağız Çok Programlı Lisesi’nde görev yapan Felsefe öğretmeni Bahtışen Çay’a, okul idaresi ve öğretmenler tarafından mobbing (bezdiri) uygulandı. Eğitim-Sen Bartın Şubesi duruma müdahele ederek valilik ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bir basın açıklaması yapan eğitim Sen Bartın Şubesi gerici uygulama, baskı ve tacizlere sessiz kalmayacağız dedi.

bartın-384736483264

Eğitim Sen’in açıklaması şöyle:

BARTIN EĞİTİMSEN YÜRÜTME KURULUNUN 08/12/2014 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI

OSMANLI EĞİTİMİ BARTIN’DA BAŞLADI!

Gerici kararların damgasını vurduğu 19. Eğitim Şurasının ardından her yere hakim kılınmaya çalışılan cinsiyetçi, ayrımcı ve gerici ortamın sonuçları ilimizde hemen karşılık buldu; Bartın Kozcağız Çok Programlı Anadolu Lisesinde sendikamızın üyesi kadın öğretmenimize uygulanan mobbing, küfür ve tehdit düzeyine ulaştı.

Kulüplerle ve düzenlediği Felsefe Haftası organizasyonuyla öğrencilere demokratik, öğrenci merkezli çalışmalar yaptıran ve çalışmalarıyla yerel basın dahil pek çok kesimde etkiler yaratan kadın üyemiz, okulunda baskıya maruz kalmaya başlamıştır. Okulda “sopa ile nöbet tutan” bir öğretmene karşı çıktığı için, öğretmen odasında “bu değnek senin nerene değdi” gibi aşağılayıcı ve cinsellik içeren ifadeyle tehdit edilmiştir. Ardından eşyalara ve kapılara vurularak şiddet gösterisine maruz kalmıştır.

Eğitim-Sen olarak, burada yaptığımız araştırmalar neticesinde öğretmenimize karşı ciddi bir mobbing uygulanmaktadır. Üzerinde gerek fiziki, gerekse psikolojik tehditler oluşmuştur.

Endişelerimiz,

-Olaya tanık olan kişilere baskı yapılarak öğretmenimize karşı bu mobingin örtbas edilmeye çalışılması,

-Olayın siyasi bir kutuplaşmaya çevrilerek öğrencilerin öğretmenimize karşı kışkırtılması,

-Öğretmenimize karşı okulda veya dışarıda fiziki ya da psikolojik saldırıya uğramasıdır.

Bu nedenle Valilik Makamına,  Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Savcılığa, Emniyet Müdürlüğü’ne ve gibi yetkili kurumlara bu konuda acil çağrı yapıyoruz. Öğretmenimiz mobing altındadır, tehdit ve başına gelebilecekler hakkında ciddi kaygılar duymaktayız, tüm yetkili kurumları göreve çağırıyoruz.

Laik, demokratik ve bilimsel eğitim mücadelesi veren Eğitim Sen olarak olayın idari ve adli olarak soruşturulması ve önlemlerin alınması için gerekli girişimlerde bulunduğumuzu; bu tür olayların daima karşısında olacağımızı ve mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla ilan ediyoruz.

 

Bartın Eğitimsen Yürütme Kurulu adına

Bartın Eğitimsen Başkanı

İsmet İPÇİ

Related Articles

Köşe Yazıları
Mustafa Durmuş
Bir haberin düşündürdükleri : “Aşırı tedbir Allah’a güveni sarsar!”
Mustafa Durmuş

Özcan Kırbıyık
Türk ordusu -Roboski’de- görevini samimiyetle yerine getirmiştir!
Özcan Kırbıyık

Onur Arpaçukuru
Mülkiye biat etmez
Onur Arpaçukuru