“Emeğimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz”

Dev Sağlık-İş1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde Dev-Sağlık İş üyeleri, sendika ve toplu sözleşme hakkı için Kocaeli Tabip Odası ve Kocaeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın da destek verdiği eylemde yaptıkları açıklamada 14 Mayıs’ta Türkiye genelinde örgütlü oldukları tüm hastanelerde iş bırakacaklarını duyurdu.
Hastane personeli ve doktorlarında katıldığı eylemde açıklamayı Dev Sağlık-İş Kocaeli Bölge Temsilcisi Talat Tunç okudu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “İş kolları Yönetmeliği”nin verilerine göre, sendika üyelerinin eksik görüldüğünün altını çizerek, her türlü baskı ve tehdide rağmen sendikalaşarak örgütlü mücadeleye katılan binlerce işçinin Dev Sağlık-İş üyeliğine sayılmadığını belirten Tunç, “iş kolu uyuşmazlığı” nedeniyle arkadaşlarımız sendika hakkını kullanamıyor. Bizler açtığımız davalar sonucunda Ankara 12’inci İş Mahkemesi, 1234 olarak gözüken üye sayımızı 7899 olarak düzeltti ve örgütlülük oranımızın %2.8 olduğuna hükmetti, dedi.
Emeğimiz çalınıyor, sessiz kalmayacağız !
Tunç: “Bizler, ya bizi tanımayan, yok sayan bu yasa değişecek ya da biz de bu yasayı yok sayıp uluslararası anlaşmalardan doğan, örgütlü irademiz ve fiili mücadelemizden güç alan haklarımızı kullanarak fiili toplu sözleşme sürecini yürüteceğiz. Yaptığımız toplu sözleşme çağrılarına bin türlü bahane bulup olumsuz yanıt veren hastane yönetimlerini son kez uyarıyoruz” diyerek, taleplerin  kabul edilmediği taktirde 14 Mayıs’ta tüm Türkiye’de örgütlü bulundukları tüm hastanelerde iş bırakacaklarını söyleyen Tunç, emeğimizin hakkı için taleplerimiz kabul edilip bizimle toplu sözleşme masası kurulana dek, bu mücadeleyi devam ettireceklerini açıkladı.
Dev Sağlık-İş Kocaeli Temsilcileri 11, 12, 13 Mayısta 1 saatliğine iş bırakma eylemi gerçekleştirecekler. Taleplerin kabul edilmemesi takdirde, sendika işçileri grev gününü süresiz olarak arttıracaklarını açıkladı.
Basın açıklamasının ardından Türk Tabipler Birliği’nden Burhan Çağlar Usta, Disk Bölge Temsilcisi Vedat Küçük ve SES yönetim kurulu üyesi Gökhan Kurtuluş konuşma yaptı.

Yoruma kapalı