HDP’li Üçer VEDAŞ grevini meclise taşıdı

HDP Van Milletvekili Özdal Üçer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, Van Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (VEDAŞ) elektrik arıza biriminde görev yapan işçilerin, sosyal haklardan yoksun bir şekilde çok düşük ücretle çalıştırıldığını belirtti.

Üçer, “Ağır çalışma koşulları altında ezilen bu işçilere layık görülen iş ve işçi hakları, VEDAŞ tarafından emek sömürüsünün yoğun bir şekilde devreye sokulduğu göstermektedir. Bu durum birçok ilçede işçilerin greve gitmesine sebep olmuş ve çalışmaların aksaması yoluyla elektrik arızalarının giderilmesi gecikmiştir. VEDAŞ’ın Van İli’nde emek sömürü üzerine kurduğu çalışma düzeni hem işçilerin hem de Van halkını mağdur olmasına yol açmaktadır” dedi.

Özelleştirmeden sonra çok büyük karlar elde eden VEDAŞ’ın, işçileri düşük ücretle çalıştırdığına dikkat çeken Üçer, Bakan Yıldız’a şu soruları yöneltti:

-VEDAŞ tarafından elektrik arıza biriminde çalışan işçilerin, kendilerine ödenen düşük ücretle ailelerinin geçimini sağlayabileceklerine inanmakta mısınız? İşçiler tarafından ifade edilen ‘VEDAŞ tarafından adeta kölelik şartlarında çalıştırıldıkları’ gerçeği hakkında ne düşünmektesiniz?

-VEDAŞ arıza birimi işçilerinin özlük haklarının da asgari seviyede bile olsa karşılanmadığı dikkate alındığında; meşru olan bu greve (işçilerin haklı talepleri karşılanarak) son verilmesi için Bakanlık nasıl bir girişimde bulunmayı düşünmektedir?

-Bakanlık, VEDAŞ ile işçiler arasında yapılan iş sözleşmesinde ne tür bir işleve sahiptir? Bakanlığın taban ücret belirleme yetkisi var mıdır?

-Sosyal devlet ilkesi gereği Bakanlığın, işçilerin çalışma ve sosyal hakları konusunda işverene ne tür yaptırımlarda bulunma yetkisi vardır? Bakanlık bu yetkileri kullanmakta mıdır? Kullanıyorsa durum neden işçilerin greve gitmesini gerektirecek kadar vahim bir hal almıştır?

-Bakanlığın (işçi hakları açısından) bu yaptırım yetkilerini yeterli bulmakta mısınız? Bu yetkiler sosyal devlet ilkesinin gereklerini karşılayabilmekte midir?

Yoruma kapalı