Hubyar Sultan Alevi Derneği: Muharrem matem orucumuz başlıyor

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu Muharrem Ayı sebebiyle bir açıklama yayınladı. Açıklamada ”Hak erenler dualarımızı kabul, matemlerimizi makbul eylesin.” denildi.
”Muharrem matem orucumuz başlıyor
On bir gün sürüp On ikinci gün öğlenleyin yapacağımız aşure çorbasıyla sona erecek olan Matemimiz ve orucumuz 25.10.2014 tarihinde başlayıp 5 Kasım 2014 öğlenleyin son bulacaktır.
Bu matem Miladi 10 Ekim 680 tarihinde Hicri Takvim’e göre ise 10 Muharrem 61 tarihinde Kerbela’da Hz. Hüseyini’n Maviye oğlu Yezit tarafından hunharca katledilişi ile başlayan ve o tarihten bu güne kadar Alevi – Bektaşi tarihinde yer alan katliamların matemidir.
Alevi Bektaşi toplumu açısından Kerbela sadece bir coğrafik yerin adı olmadığı gibi Hz.Hüseyin ve Yezit’de birer kişi değildir. Bunların hepsi birer sembol olarak tarihin her döneminde varlığını sürdürmektedir.
Alevi Bektaşi Toplumu açısından Kerbela yer yüzünde yapılan katliamların yaşandığı coğrafik yerlere verilen ortak addır; Kerbela Yavuz Döneminde Anadolu’dur, II Mahmud döneminde İstanbul’dur, Koçgiridir, Dersim’dir, Maraş’tır, Çorum’dur, Sivas’tır, Gazi’dir, Gezi’dir.
Kerbela bugün Irak’tır, Suriye’dir, Lazkiye’dir, Şengal’dir, Kobane’dir. Kerbala zulmün yaşandığı her yerdir.
Kerbela; mazlumun zalime baş kaldırdığı mekandır. Aynı şekilde bu zulmü yaşatanlar Yezit’dir. Zulme direnenler ise Hz. Hüseyin ruhunu taşımaktadır.
Bu yıl matemimizi bu bilinçle tutatacağız, dualarımız zalimin zulmüne direnen mazlumlar için olacak, lanetlerimiz mazlumu katleden işgalcilere, tecavüzcü katillere ve onların destekçilerine olacaktır.
Hak erenler dualarımızı kabul, matemlerimizi makbul eylesin.
Aşk ile”
Kerbela

Yoruma kapalı