Kürt sorununu yeniden düşünmek – İleri Haber yazıları

İleri Haber Portalı’nda bugün Fatih Yaşlı, Onur Emre Yağan ve Kurtuluş Kılçer’in Kobane direnişi bağlamında Kürt sorununa ilişkin önemli değerlendirmeler içeren yazıları yayımlandı. Bilindiği gibi, İleri Haber Portalı, Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) paralelinde yayın yapıyor.

Her üç yazı da Rojava Devrimi ve Kobane direnişi bağlamında analiz yazıları.  Her üç yazının da Kürt sorununun çözümü ve Kürt Hareketi’ne yaklaşım çerçevesinde ulusalcı solla polemik yazıları olduğu görülüyor. Yazılar Kürt sorununun çözümüne yaklaşım ve Kürt Hareketi’nin değerlendirilmesi açılarından HTKP’nin, TKP’nin geçmiş çizgisinden ayrışan tespitler ve önermeler bulunuyor.

Fatih Yaşlı yazısında “Kürt sorununun Kobane direnişi üzerinden yeniden çok yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandığı ve AKP’nin Suriye’ye girmek için fırsat kolladığı bugünlerde, birleşik bir mücadele için yüzlerini birbirlerine dönen sosyalistlerin Kürt sorunu ve Kürt hareketine yönelik tutumları üzerine yeniden düşünmeleri gerekmektedir” diyor.

Onur Emre Yağan ise “İdeolojik titizlik, ilkeli siyaset ve anti-emperyalizm, komünistlerin mücadelesinde, üstelik söz konusu olan Ortadoğu ise önemli başlıklardır.

Fakat bu söylenen ne kadar doğruysa, bölgedeki gelişmelerin emperyalizmin kurduğu ve aykırılık barındırmayan müthiş bir düzenek olduğunu, direnişe hayırhah bakmanın bir tuzak olduğunu söylemek de o kadar yanlıştır ve keskin kisveli bir apolitizmi doğurur. Apolitizmden ise ne devrimci siyaset ne de iktidar çıkar” görüşünü savunuyor.

Kurtuluş Kılçer de şunları yazdı: “Kürt siyasi hareketi, bazılarına göre Esad’ı karşısına almadı. Örneğin Davutoğlu son dönemde bunu talep ediyor. Suriye konusunda meşru Suriye hükümetinin yanında yer alanlara göre ise Kürt siyasi hareketi emperyalizm tarafından beslenen dinci gericilere karşı sesini çıkarmadı.

Kürt siyasi hareketine göre ise 3. yoldu bu. Başka bir ifadeyle oluşan boşluğu doldurmak. Rojava, bu denklem içinde doğdu ve Kürt siyasi hareketinin etkili olduğu bir bölge haline geldi.”

 

Her üç yazıyı da aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz.

https://siyasihaber.org/haber/surmanset/kurt-sorununun-neresindeyiz-fatih-yasli

https://siyasihaber.org/haber/surmanset/rojava-kurdistan-ve-minibus-duragi-onur-emre-yagan

https://siyasihaber.org/haber/surmanset/kobane-dugumu-kurtulus-kilcer

Yoruma kapalı