SPOD: LGBTİ dostu tek aday Demirtaş

spod

Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD),  cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair bir bildiri yayınladı. Bildiride LGBTİ dostu tek adayın Selahattin Demirtaş olduğu vurgulandı. SPOD’un bildiri metninin bir kısmı şöyle;

LGBTİ’ler olarak bizler, homofobik ve transfobik saldırılara maruz kalmaya devam ediyoruz. Birçok LGBTİ sadece cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliğinden dolayı nefret cinayetlerinin mağduru oluyor, nefret söylemine maruz kalıyor, okulda aşağılanıyor, sokakta saldırıya uğruyor, işinden ve evinden atılıyor.

LGBTİ’lere yönelik bu yaygın ayrımcılık karşında devlet, LGBTİ bireyleri aktif bir biçimde ayrımcılığa karşı korumayarak bu suçun bir parçası olmaya devam ediyor. Halbuki Türkiye’nin imzacısı bulunduğu uluslararası insan hakları sözleşmeleri i gereğince LGBTİler bu ülkenin eşit yurttaşları olarak kabul edilmelidir ve eşitlik sağlanana dek devlet üzerine düşen sorumlulukları yerine getirilmelidir.

Cumhurbaşkanlığı makamı her ne kadar sembolik yetkilerle donatılmış olsa da, yeni Cumhurbaşkanının ülkede evrensel hukuk normlarının ve insan hakları prensiplerinin üstünlüğünü temsil eden bir görev üstlenebileceğine inanıyoruz.

Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği olarak yeni Cumhurbaşkanı’nın

I. Homofobi ve transfobi karşıtı
II. Nefret söylemi ve cinayetleri karşısında etkin çözüm üretilmesine ön ayak olan
III. Uluslararası yasalar ve uygulanması konusunda LGBTİ bireylerin insan haklarını savunan
IV. Yeni anayasada cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığın yasaklanması ve LGBTİ bireylerin eşit yurttaşlığının kabülü yönünde görüş bildiren
V. Eşitlikçi, demokrat ve LGBTİ dostu olmasını bekliyoruz.

Üç aday arasında bu ilkeler çerçevesinde çalışan, söylem üreten ve ilişkilenen Cumhurbaşkanı adayının yalnızca Selahattin Demirtaş olduğunu eşitlikçi, özgürlükçü bir Cumhurbaşkanı isteyen herkese ve LGBTİ kamuoyuna duyururuz.

Ne yazık ki diğer Cumhurbaşkanı adayları SPoD’un ve diğer LGBTİ örgütlerinin taleplerine rağmen LGBTİ bireylerin insan haklarını görmezden gelmeyi tercih etmişlerdir. Yeniden hatırlatmak isteriz ki LGBTİ bireylerin insan haklarını savunmak insan haklarını temel alan her siyasetin olmazsa olmazıdır ve bugüne dek kimseye oy kaybettirmemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu ne olursa olsun SPoD olarak yeni Cumhurbaşkanı’na uluslararası insan hakları prensipleri gereği LGBTİ bireylerin insan haklarına sahip çıkma sorumluluğunu hatırlatmayı sürdüreceğimizi bildiririz.

Yoruma kapalı