Tarım işçisi çocuklar

Tarım-işçisi-çocuklar-bayramlarını-çamurdan-pasta-ile-kutladı1

Aileleriyle birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan çocuklar üzerine yapılan araştırmaya göre yaşları 6’ya kadar düşen çocuklar, günde 12 saat çalışıyor. Tarım işçisi çocuklar hem boy hem de ağırlık olarak yaşıtlarının gerisinde kalıyor. Mayıs ile kasım ayları arasında çalışan çocuklar eğitimlerine de devam edemiyor. Çocukların çoğu ilköğretim sonrasında okulu da bırakmak zorunda kalıyor.

Yaşıtları okulda onlar tarlada

Evrensel Gazetesi’nden Tamer Arda Erşin’in haberine göre; Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden Nilay Etiler’in yaptığı “Batı Karadeniz Bölgesinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliğinde Çalışan Çocuklar” başlıklı araştırma mevsimlik tarım işçisi olan çocukların nasıl bir hayat sürdüklerini gözler önüne seriyor.

Hane halkı bilgilerine göre çocukların eğitim durumu önemli oranda ilköğretim düzeyinde. Çocukların yüzde 64’ü ilköğretim mezunu. 6-14 yaş grubunda olan çocukların önemli bir kısmı ilköğretim sonrası okula devam etmezken, araştırma sonucuna göre bunun nedeni çocukların mayıs-kasım ayları arasında gezici tarım işçiliğinde çalışmak zorunda kalması ve eğitimden uzaklaşması.

Temiz su bile yok

Çalışma ortamları ve yaptıkları iş bakımından fiziksel ve ruhsal açıdan tehdit altında olan çocuklar, ağır yük kaldırma, boş tarım ilaçları kutularıyla temas etme, böcek, yılan akrep sokmaları, uzun iş saatleri, yetersiz beslenme ve yetersiz uyku alma gibi birçok olumsuz faktörle karşı karşıya geliyor. Bu koşullar, branda ve naylondan oluşan çadırlarda kalmaları, temiz su ve çevre olanaklarından mahrum kalmalarıyla da birleşince çocukların sağlığını bozuyor.

Yaşıtlarına göre daha zayıf ve kısalar

Çalışma koşulları çocukların gelişimini etkilediğine dikkat çekilen araştırma sonuçlarında, fiziksel yüklenme, günlük enerji artmaması ve yeterli beslenememe sonucu tarım işçisi çocukların büyüme ve gelişimlerinin yavaşladığı gözleniyor. Çocuklar hem boy hem de ağırlık olarak yaşıtlarının gerisinde kalıyor.

Yoruma kapalı