TGS Birgün Gazetesi’yle toplu sözleşme imzaladı

BsFuuA7CcAADdMT

Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Birgün gazetesi yönetimi arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

İmzalanan sözleşme ile ücretlere birinci yıl yüzde 12 oranında zam yapılırken, sendika üyesi çalışanların 1 Mayıs’ta ikramiye alması sağlandı. Ayrıca evlenme ve doğum yardımı, kreş yardımı ve ölüm yardımı sözleşmede öne çıkan sosyal hak maddeleri oldu.

Sözleşme uyarınca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlar, 17 Mayıs Homofobi ve Transfobiye Karşı Mücadele Günü’nde cinsel yönelimine bakılmaksızın sendika üyesi tüm çalışanlar, katılacağı etkinliği önceden işverene bildirmek koşuluyla izinli olacak.

Doğum öncesi ve sonrası cinsiyetine bakılmaksızın tüm çalışanlar toplam 18 hafta ücretli ebeveynlik iznine sahip olacak. Regl dönemini ağır ve sancılı geçiren kadın işçilere, talep etmeleri halinde bir gün ücretli izin verilecek.

TGS ile Birgün gazetesi arasında atılan imzalar ile toplumsal cinsiyet eşitliği de sözleşmeye girdi. İlgili madde şöyle: “İşveren işyerinde uluslararası sözleşmeler, T.C. Anayasası ve yasal mevzuat gereği, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerin yaşama geçirilmesi için gerekli önlemleri alır. İşveren, kadın ve LGBTİ çalışanların erkek çalışanlarla eşit fırsatlara sahip olması, gazetenin karar mekanizmalarında, tüm çalışma alanlarında ve yayında erkeklerle eşit derecede temsil edilmesi için çaba sarf eder, bunun için pozitif ayrımcı tedbirler alır. Kadın çalışanlara dönük fiziksel, psikolojik, sözel, cinsel her türlü taciz, şiddet ve mobbing, ağır disiplin suçu olarak değerlendirilir. Bu şikâyetlerde kadının beyanı esastır, karşı taraf aksini ispatla yükümlüdür. Bu suçları işleyenler, derhal Disiplin Kurulu’na sevk edilir. İşyeri Kurulu, kadına yönelik şiddet vak’aları ivedilikle sonuçlandırır ve kadının kimliği ile yaşadıkları, isteği dışında iç ve dış kamuoyuyla paylaşılmaz.”

Yoruma kapalı