Turizm işçileri eğlence ortamında cefa çekiyorlar

Bakanlığın hazırladığı rapor turizm işçilerinin herkes tatil yaparken çektikleri cefayı ortaya koydu; haftalık izinleri yok, asgari ücret düzeyinde maaş alıyorlar, mesai ücretleri ödenmiyor

Birgün Gazetesi’nden DİLAN ARSLAN’ın haberi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın konaklama tesislerinde yaptığı denetimler, korkunç bir gerçeği ortaya koydu. Turizm sektöründe çalışan işçilerin çalışma sürelerini mevzuata uygun hale getirmek, ödenmeyen fazla çalışma ücreti varsa bunların işçilere ödetilmesini sağlamak, izinsiz yabancı uyruklu çalışma/çalıştırmayı ile kayıt dışı istihdamı önlemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, otellerin neredeyse tamamında “taşeron” sistemi uygulandığı, toplusözleşme yapılabilen işyeri sayısının “yok denecek kadar” az olduğu, turizm personelinin haftalık izinlerinin dahi kullandırtılmadığı, maaşların asgari ücret ya da asgari ücretin çok az fazlası olduğu, fazla mesai ücretlerinin ödenmediği saptandı.

Raporun giriş bölümünde, emek piyasasında görülen tüm sorunların turizm sektörüne de yansıdığına işaret edilerek, Türkiye’de hizmet sektöründe çalışanların yüzde 10-12’sinin turizm sektörü tarafından doğrudan istihdam edildiği belirtildi. Bu doğrultuda, otel, yiyecek-içecek, ikram ve turizm sektöründeki işçi ile işverenler arasında oluşturulması gereken sosyal diyaloğa daha çok gereksinim duyulduğunun altı çizilen raporda, turizm sektöründe “günlük 16 saati aşan çalışmalar”ın genel kabul görerek yaygın bir şekilde çalışma süreleri olarak uygulanır hale geldiği vurgulandı.

Raporda şu ifadeler ön plana çıktı:

95 işyerinde fazla çalışma, yapılan fazla çalışmaların ücretlerinin ödenmediği ya da eksik ödendiği, fazla çalışma onaylarının alınmadığı hususları saptanmıştır.

Teftiş kapsamında 57 işyerinde hafta tatilinin hiç kullandırılmadığı biriktirilerek yasaya aykırı olarak kullandırıldığı tespit edilmiştir.

Denetimi yapılan 62 işyerinde genel tatil günlerinde çalışılmasına rağmen bugünlere ilişkin ek bir yevmiye daha ödenmediği tespit edilmiştir.

Denetimi yapılan 98 işyerinde haftalık çalışma süresinin 45 saatin üzerinde belirlendiği, işçilerin çalışma sürelerinin ara dinlenmeleri dahil kesintisiz 12 saat dinlenmeyi içerecek şekilde düzenlenmediği tespit edilmiştir.

75 işyerinde gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğuna ilişkin sağlık raporlarının alınmadığı, gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerinin ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasının ilgili bölge müdürlüğüne verilmediği ve postaların düzenli olarak değiştirilmediği hususları tespit edilmiştir.

93 işyerinde (bu işyerlerin büyük bir kısmı otellerde alt işveren olarak ya da kiralama yönetimi ile iş yapan hamam-sauna, animasyon, deri, kuyum, market vb şekilde faaliyette) izinsiz yabancı uyruklu çalıştırıldığı tespit edilmiştir.

 

Yoruma kapalı