Türkiye’de sendikalı işçi sayısı 1 milyon 189 bin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2014 Temmuz ayı istatistiklerine göre, kayıtlı 12 milyon 287 bin 238 işçiden, 1 milyon 189 bin 481’inin sendikaya üyeliği bulunuyor.

Genel işler iş kolunda 3 yeni sendika kuruldu. Tebliğde, iş kolları, bu iş kollarındaki işçi sayıları, iş kollarındaki sendika sayıları ve üye sayıları belirtiliyor. Türkiye’de sendikalı işçi sayısı yüzde on bile değil.

Buna göre, “Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık” iş kolunda 35 bin 498, “Gıda Sanayi” iş kolunda 69 bin 779, “Madencilik ve Taş Ocakları” iş kolunda 38 bin 996, “Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç” iş kolunda 42 bin 463, “Dokuma, Hazır Giyim ve Deri” iş kolunda 95 bin 894, “Ağaç ve Kağıt” iş kolunda 18 bin 922, “İletişim” iş kolunda 16 bin 524, “Basın, Yayın ve Gazetecilik” iş kolunda 4 bin 700, “Banka, Finans ve Sigorta” iş kolunda 84 bin 189, “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” iş kolunda 110 bin 533, “Çimento, Toprak ve Cam” iş kolunda 30 bin 499, “Metal” iş kolunda 227 bin 569, “İnşaat” iş kolunda 41 bin 980, “Enerji” iş kolunda 54 bin 433, “Taşımacılık” iş kolunda 53 bin 779, “Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk” iş kolunda 12 bin 220, “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” iş kolunda 10 bin 780, “Konaklama ve Eğlence İşleri” iş kolunda 29 bin 757, “Savunma ve Güvenlik” iş kolunda 35 bin 335, “Genel İşler” iş kolunda ise 175 bin 631 işçi çalışıyor.

SENDİKALAR VE ÜYE SAYILARI

İş kollarına göre, sendikalar, üye sayıları ve istatistikleri şöyle:

- Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık iş kolu; Tarım Orman-İş: 91 üye (yüzde 0.07), Tarım-İş: 10 bin 285 üye (yüzde 7.55), Öz Orman-İş: 25 bin 075 üye (yüzde 18.41), Hür Tarım Orman İş: 19 üye (yüzde 0.02), Pak Tarım ve Orman İş: 24 üye (yüzde 0.02), Birleşik Tarım Orman İş: 4 üye (yüzde 0.01)

 

-sendika

- Gıda Sanayi iş kolu; Şeker-İş: 14 bin 230 üye (yüzde 2.39), Öz Gıda-İş: 26 bin 932 üye (yüzde 4.52), Tek Gıda-İş: 26 bin 559 üye (yüzde 4.46), Gıda-İş: Bin 932 üye (yüzde 0.33), Tüm Gıda-İş: 39 üye (yüzde 0.01), Pak Gıda İş: 87 üye (yüzde 0.02)

 

- Madencilik ve Taş Ocakları iş kolu; Türk Maden-İş: 26 bin 983 üye (yüzde 13.60), Genel Maden-İş: 10 bin 738 işçi (yüzde 5.42), Dev Maden-Sen: 784 üye (yüzde 0.40), Öz Maden-İş: 117 üye (yüzde 0.06), Pak Maden İş: 374 üye (yüzde 0.19)

 

- Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç iş kolu; Petrol-İş: 33 bin 024 üye (yüzde 7.59), Lastik-İş: 8 bin 639 üye (yüzde 1.99), İlkim-İş: 16 üye (yüzde 0.01), Öz Petrol-İş: 712 üye (yüzde 0.17), Tüm Petrol-İş: 33 üye (yüzde 0.01), Pak Petrol İş: 39 üye (yüzde 0.01)

 

- Dokuma, Hazır Giyim ve Deri iş kolu; Öz İplik-İş: 20 bin 126 üye (yüzde 1.94), Teksif: 60 bin 019 üye (yüzde 5.77), Deriteks Sendikası: 2 bin 267 üye (yüzde 0.22), Doku Ör-İş: 88 üye (yüzde 0.01), Tekstil İşçileri Sendikası: 11 bin 173 üye (yüzde 1.08), BATİS: Bin 920 üye (yüzde 0.19), Tüm Tekstil-İş: 182 üye (yüzde 0.02), Hür Tekstil-İş: 27 üye (yüzde 0.01), Pak Tekstil İş: 86 üye (yüzde 0.01), Giyim-Sen: 6 üye (yüzde 0.01)

 

- Ağaç ve Kağıt iş kolu; Ağaç-İş:: 3 bin 99 üye (yüzde 1.28), Selüloz-İş: 3 bin 680 üye (yüzde 1.52), Öz Ağaç-İş: 10 bin 731 üye (yüzde 4.41), Yapsan-İş: 19 üye (yüzde 0.01), Tümka-İş: 700 üye (yüzde 0.29), Öz Kağıt-İş: 632 üye (yüzde 0.26), Tüm Ağaç-İş: 33 üye (yüzde 0.02) Pak Ağaç İş: 28 üye (yüzde 0.02)

 

- İletişim iş kolu;TürkiyeHaber-İş: 16 bin 491 üye (yüzde 22.91), Dev İletişim-İş: 11 üye (yüzde 0.02) Pak İletişim İş: 22 üye (yüzde 0.04)

 

- Basın, Yayın ve Gazetecilik iş kolu; Basın-İş: Bin 864 üye (yüzde 1.96), TGS: Bin 33 üye (yüzde 1.09), Basın-İş: 483 üye (yüzde 0.51), Medya-İş: Bin 273 üye (yüzde 1.34), Pak Medya İş: 47 üye (yüzde 0.05)

 

- Banka, Finans ve Sigorta iş kolu; BASS: 14 bin 225 üye (yüzde 4.85), BANKSİS: 12 bin 144 üye (yüzde 4.14), BASİSEN: 41 bin 964 üye (yüzde 14.29), Bank-Si-Sen: 226 üye (yüzde 0.08), Bank-Sen: 641 üye (yüzde 0.22), Öz Finans-İş: 14 bin 926 üye (yüzde 5.09), Pak Finans İş: 63 üye (0.03)

 

- Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar iş kolu; Koop-İş: 36 bin 095 üye (yüzde 1.41), Tez-Koop-İş: 50 bin 369 üye (yüzde 1.97), Bil-İş: 138 üye (yüzde 0.01), TYS: 12 üye (yüzde 0.01), Müzik-Sen: 14 (yüzde 0.01), Sine-Sen: 91 üye (yüzde 0.01), Sosyal-İş: 8 bin 115 üye (yüzde 0.32), T. Büro-İş: 66 üye (yüzde 0.01), Oyuncular Sendikası: 32 üye (yüzde 0.01), Öz Büro-İş: 7 bin 155 üye (yüzde 0.28), Ak Market-İş Sen: 49 üye (yüzde 0.01), Pak Eğitim-İş: 8 bin 391 (yüzde 0.33), Bürsen İş: 6 üye (yüzde 0.01)

 

- Çimento, Toprak ve Cam iş kolu;Türkiye Çimse-İş: 22 bin 329 üye (yüzde 11.86), Kristal-İş: 7 bin 184 üye (yüzde 3.82), Cam Keramik-İş: 3 üye (yüzde 0.01), Sersan-İş: 206 üye (yüzde 0.11), Tüm Çimento-İş: 9 üye (yüzde 0.01), Pak Toprak İş: 9 üye (yüzde 0.01), Öz Toprak İş: 759 üye (yüzde 0.41)

 

- Metal iş kolu; Türk Metal: 169 bin 549 üye (yüzde 11.89), Çelik-İş: 30 bin 242 üye (yüzde 2.12), Birleşik Metal-İş: 26 bin 214 üye (yüzde 1.84), Metsan-İş: 26 üye (yüzde 0.01), Kalıp-İş: 97 üye (yüzde 0.01), ÇESEN: 73 üye (yüzde 0.01), Tek Metal-İş: 923 üye (yüzde 0.07), BAMİS: 269 üye (yüzde 0.02), Tüm Metal-İş: 18 üye (yüzde 0.01), Pak Metal İş: 152 üye (yüzde 0.02), Hür Metal İş: 6 üye (yüzde 0.01)

 

- İnşaat iş kolu; Yol-İş: 40 bin 240 üye (yüzde 2.44), İnsan-İş: Bin 320 üye (yüzde 0.08), Devrimci Yapı-İş: 177 üye (yüzde 0.02), Pak İnşaat İş: 243 üye (yüzde 0,02)

- Enerji iş kolu; Tes-İş: 52 bin 399 üye (yüzde 19.14), Yeni Bes-İş: 32 üye (yüzde 0.02), Ensan-İş: 79 üye (yüzde 0.03), Enerji-Sen: Bin 790 üye (yüzde 0.66), Enerji İş: 72 üye (yüzde 0.03), Tüm Enerji-İş: 22 üye (yüzde 0.01), Pak Enerji İş: 39 üye (yüzde 0.02)

 

- Taşımacılık iş kolu; Demiryol-İş: 16 bin 108 üye (yüzde 2.25), Hava-İş: 16 bin 787 üye (yüzde 2.34), Tümtis: 7 bin 480 üye (yüzde 1.05), Nakliyat-İş: 4 bin 260 üye (yüzde 0.60), Karsan-İş: 529 üye (yüzde 0.08), Öz Taşıma İş: 8 bin 476 üye (yüzde 1.19), Pak Taşıma İş: 139 üye (yüzde 0.02)

 

-Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk iş kolu; Liman-İş: 3 bin 647 üye (yüzde 2.33), Türkiye Dok Gemi-İş: 3 bin 046 üye (yüzde 1.95), Türk Deniz-İş: 5 bin 276 üye (yüzde 3.38), Limter-İş: 167 üye (yüzde 0.11), DGD-Sen: 40 üye (yüzde 0.03), Deniz Liman Ter. Sen: 10 üye (yüzde 0.01), Pak Deniz İş: 34 üye (yüzde 0.03)

 

- Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolu; Sağlık-İş: 6 bin 546 üye (yüzde 2.38), Dev Sağlık-İş: 619 üye (yüzde 0.23), Sıhhat-İş: 569 üye (yüzde 0.21), Pak Sağlık İş: 239 üye (yüzde 0.09), Öz Sağlık İş: 2 bin 807 (yüzde 1.02)

 

- Konaklama ve Eğlence İşleri iş kolu; TOLEYİS: 14 bin 560 üye (yüzde 1.78), OLEYİS: 8 bin 238 üye (yüzde 1.01), Turkon-İş: 5 bin 963 üye (yüzde 0.73), Tüm Emek-Sen: 17 üye (yüzde 0.01), Spor-Emek-Sen: 11 üye (yüzde 0.01), Dev Turizm-İş: 329 üye (yüzde 0.05), Futbol-Sen: 247 üye (yüzde 0.04), Pak Turizm İş: 392 üye (yüzde 0.05)

 

- Savunma ve Güvenlik iş kolu; Türk Harb-İş: 22 bin 227 üye (yüzde 9.69), Öz-İş: 6 bin 621 üye (yüzde 2.89), Güvenlik-İş: 5 bin 866 üye (yüzde 2.56), Öz Güvenlik-İş: 53 üye (yüzde 0.03), Güvenlik-Sen: 451 üye (yüzde 0.20), Pak Savunma İş: 51 üye (yüzde 0.03), Hür Özgüv-Sen: 66 üye (0.03)

 

- Genel İşler iş kolu; Belediye-İş: 45 bin 775 üye (yüzde 5.30), Hizmet-İş: 85 bin 076 üye (9.61), Genel-İş: 45 bin 810 üye (yüzde 5.30), Konut-İş: 283 üye (yüzde 0.04), Tüm Belediye-İş: 22 üye (yüzde 0.01), Pak Hizmet İş: 627 üye (yüzde 0.08), İmece Ev İşçi Send: 23 üye (yüzde 0.01), Hür Belediye İş: 15 kişi

Yoruma kapalı