Zeytinlikler nükleer santrale feda ediliyor

Elektrik Piyasası Kanunu ile “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 8 Temmuz 2014 günü Tarım Komisyonu’nda görüşüldü. Komisyon’da söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İlker Sert yasa değişikliği yapılmasınınn ardındaki gerçek nedeni anlattı: Mersin Akkuyu’ya Nükleer yapmak için zeytinlikler ortadan kaldırılmalı.

Ortaya çıktığı günden beri tartışılan “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” zeytin ve zeytinyağı üreticileri başta olmak üzere pekçok kesimin tepkisini çekmişti.

25 dekardan küçük zeytinliklerin sıradan arazi olarak ele alınmasını öngören tasarı, zeytinlik alanlarda enerji projeleri, maden işletmeleri ve yapılaşmaya izin çıkması anlamına geliyordu.

Ortalama zeytinlik büyüklüğü 10 dönüm olan Türkiye’de hiçbir bilimsel tespite dayanmayan “25 dönüm” kuralının getirilmek istenmesinin asıl nedeni 8 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleşen TBMM Gıda Komisyonu toplantısında ortaya çıktı. Zeytin ve zeytinyağı üretici birliklerinin temsilcileri, milletvekilleri ve ilgili Bakanlıklardan yetkililerinin katıldığı toplantıda söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İlker Sert yasa tasarısını savunarak, mevcut yasa nedeniyle Akkuyu Nükleer Santrali için gerekli izinlerini alamadıklarını söyledi.

3-5 ağaç meselesi

3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun mevcut haliyle zeytinlik alanlara 3 kilometre mesafede zeyakkuyutinyağı fabrikası dışında kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılmasına izin vermiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İlker Sert komisyondaki konuşmasında Mersin Akkuyu’da yapılmak istenen nükleer santral projesin 3 km. Çevresinde bulunan bir 23, bir 2,7 biri de 10 hektarlık zeytinlikleri örnek veriyor ve “eğer bu kanun bu şekilde kalırsa inşaat ruhsatı alınması ciddi anlamda tehlikeye girecek” diyor. “Zeytinlikler nedeniyle 20 milyar dolarlık bir nükleer santrale inşaat ruhsatı alamama riskiyle karşı karşıyayız” diyen Sert, kamuoyunda ‘Zeytinliklerin ölüm fermanı’ olarak bilinen yasa değişikliğinin nedenini açık bir biçimde ifade ediyor.

Soma’da yeni madenler açılsın diye

Sert, yasa değişikliğini savunmak için nükleer santralin yanısıra Soma’da açılmak istenen termik santrali de örnek gösterdi. ÇED raporu olumlu kararı alınmış olan bu santrali de Zeytincilik Kanunu’ndaki hüküm nedeniyle yapamadıklarını söyledi. Kömür üretim ve hazırlama tesisleriyle birlikte “sadece 280 hektar” zeytinliği etkileyecek projenin önündeki tek engel Sert’e göre 3km. Yasağı.

Yasaya aykırıysa nasıl “ÇED olumlu” karı alındı

Komisyon toplantısını ve Müsteşar Yardımcısının sözlerini gündeme getiren Ekoloji Kolektifi Avukatı Feviz Özlüer, Soma’daki projeyle ilgili alınan “ÇED olumlu” kararındaki hukuksuzluğa dikkat çekti. Özlüer, yasaya aykırı bir proje için verilen kararın Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin nasıl işlediğinin açık bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Zeytinciler yasa tasarısının iptalini istiyor

Komisyon toplantısını katılan Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı ve Ticaret Odası Zeytin ve Zeytinyağı Komisyonu Başkanı Salih Madra Enerji Bakanlığı yetkilisinin açıklamlarını “pire için yorganı değil evi yakıyorlar” şeklinde yorumladı. Türkiye genelinde yasa tasarısına karşı büyük bir muhalefet oluştuğunu söyleyen Madra, toplantıda yasa değişikliğini savunan birkaç kişi olduğunu söylerek, Komisyon’dan yasa değişikliğine dair olumsuz görüş çıkmasını beklediklerinin altını çizdi.

Haber: Utku Zırığ/İMC TV

Yoruma kapalı