HDP/HDK’de değişiklik bir ihtiyaç mıdır?- Mehmet Ali Karabekmez

HDK/HDP projesinde HDK birlikteliğin esas gücü, HDP ise seçimden seçime başvurulabilecek bir araç gibi düşünülüp kurgulanmıştı. 3 rauntlu seçim maratonunun daha ilk ayağı göstermiştir ki seçimlerin kitleleri etkileyen olağanüstü atmosferi tüm baskı ve yıldırmalara rağmen HDP’nin kapısına önemli ölçüde bireysel yığılım bıraktı; ayrıca yüzlerce aday eşbaşkan da cabası. Bunlara “seçim bitti, evinize dönün” demeye hiç kimsenin hakkı olmadığı gibi ciddiyetle bağdaşır bir yanı yoktur. Bu ve benzeri sorunların çözümü açısından HDP kurgusunda bazı değişikler yapmak gerekiyor.

BDP’nin HDP’ye katılımı nelere gebedir?

Kürt Özgürlük Hareketi Kürdistan’daki demokratik özerkliğin inşasını dönemin temel çalışma biçimi olarak saptayıp; Kürt halkının aşağıdan yukarıya doğrudan katılımıyla ve BDP’li belediyeler eliyle inşa sürecini planlıyor olabilir. Elbette HDK bileşenleri bu kararları saygıyla karşılayacaktır ama Kürdistan’da BDP olarak varoluş yine ülke genelinden bakıldığında iki partili hali ve karmaşayı çözmüyor. Seçimlerdeki temsiliyet HDP üzerinden yürüyecekse Kürdistan özgülünde de HDP örgütlenmesi zorunludur. Yine bu tespite bağlı olarak batı illerinde BDP eliyle sürdürülen tüm demokratikleşme ve özgürleşme çalışmalarını bundan sonra ittifak güçleriyle birlikte HDP çatısı altında sürdürme kararı aldıklarını duyuyoruz. Bu karar HDK/HDP kurgusunu önemli ölçüde değiştiren bir yaklaşımdır. EMEP bu karara karşı çıkarken “Niyetten bağımsız olarak HDP’yi demokrasi güçlerinin güç birliği zemini olmaktan çıkaracak, klasik bir parti formuna dönüştürerek mücadele zeminini daraltacaktır” eleştirisinde bulunmuştur.

HDK ağırlığını korumalı

Birbirinden farklı siyasi parti örgüt ve çevrelerin, aydın ve sanatçıların çeşitli kadın ve gençlik hareketlerinin, inanç ve kimlik kurumlarının, LGBT bireylerin ve demokrasi güçlerinin oluşturdukları meclisler sistemiyle birlikte mücadele verdikleri güç birliği zemininden de ötede değerler taşıyan HDK örgütlenmesi ağırlığını muhafaza etmeli. Değişiklik zorunlu olarak HDP üzerinde yapılmalıdır.

Yeni rejimin inşası, içeride hızlı bir otoriterleşmeyle hayatın tüm alanlarını kontrol altına almaya çalışıp dışarıda ise savaş çığırtkanlığını yaygınlaştırarak yoluna devam ederken; işçiler, emekçiler, geniş halk muhalefeti ve Kürtlerin de ülkenin hızla demokratikleşmesine ihtiyacı vardır. HDP’nin yeniden yapılanma ve partileşmesi bu ihtiyaca cevap vermek zorundadır. HDP gerek Türkiye demokrasi ve sosyalizm güçlerinin uzun yıllara dayanan birikimi, gerekse Kürt Özgürlük Hareketinin imha ve inkar siyasetine karşı sürdürdüğü özgürlük mücadelesinin deneyim ve tecrübelerini birleştirerek kendine temel alacağı oldukça ciddi bir birikime sahiptir. Yeni HDP bu mirası demokratikleşme ekseninde bir programa dönüştüren değişiklikle yoluna devam edebilir. Sosyalizm güçleri hassas olunması gereken böyle bir süreçte daha fazla sorumluluk üstlenerek birlikte hareket etmekten yana olmalıdır. HDK/HDP’nin amaçladığı kesimlerle gereken ilişkiler kuruldukça, diğer bir deyimle HDK/HDP örgütlenmesi hedef kitlesiyle buluştukça sosyalizm güçleri kuvvetlerinin gereken kısmını kendi asli mücadelelerine daha fazla oranda seferber edebilirler.

30 Mart seçimlerinde karşılıklı kimi çapraz ittifak girişimlerine rağmen yeni rejimin inşası, yönetenler ve sermaye sınıfı açısından iki kutupluluğu aşabilmiş değildir. HDK/HDP örgütlenmesi sermayeden ve onun iki kutbundan önemli ölçüde ayrışıp, ağırlığını ve gücünü yoksullardan ve emekçilerden alan toplumsal muhalefetin ana gövdesi olmayı hedeflerken bu mücadele her gün daha fazla politik örgütlenmeye ihtiyaç duymaktadır. Mevcut güç birliği zeminini korumaya çalışarak önümüzdeki ağır görevlerin üstesinden gelinemeyeceği açıktır. Bu nedenle ortak örgütlenmenin de gün geçtikçe daha politik biçimlere bürünmesi sürecin doğal sonucu olarak karşılanmalıdır. Oluşturulacak olan yeni HDP, program hedefleri ve örgütlenmesiyle hem en geniş demokrasi cephesinin yaratılmasında hem de bu güçlerin etkin tarzda seferber edilmesinde önemli roller üstlenecektir.

HDK meclisler sistemi üzerinden esas ana gövde olma özelliğini ve mevcut yapısını korumalı, anlaşabilen gruplar demokrasi programıyla HDP’yi oluşturmalıdır. HDK içerisindeki tüm katılımcılar mutlaka yeni HDP içerisinde yer almak zorunda değillerdir. HDP’nin programında, bir parti olarak mücadele biçim ve anlayışında bütünleşenler yeni partiyi oluşturmalıdır. Bu anlamda HDK’yi oluşturan daha geniş çevre ve bileşenler açısından HDP’de bir daralma olacağı muhakkaktır ama HDK, HDP’yi çevreleyen bir güç birliği zemini olarak yoluna devam ettiği sürece hem iki odaktaki birikimin birbirinden uzaklaşması engellenmiş hem de iki yapı arasında geçirgenlik tesis edilmiş olur. Böylece HDP’deki daralma HDK’deki geniş örgütlenmeyle konsolide edilebilir. Yeni partileşmenin örgütsel yapıya kazandıracağı hız, disiplin ve sorumluluğun önemi ve katkısı ise zaman içerisinde görülecektir.

Yoruma kapalı