AKP’nin torba yasa oyunu

torba-yasa-guinness-rekorlar-kitabina-girer..-3001111200_l

Taşeron işçilerin sorunlarını çözme iddiasıyla alt komisyona getirilen torba yasa tasarısı, kara para ve yolsuzluğun önünü açan, patronları mahkeme kararlarından muaf tutan, hükümete sürgün yetkisi veren maddelerle plan bütçe komisyonuna gönderildi. Tasarı AKP’li vekillerin eklemeleriyle patronlara ve kamu idarecilerine müjde tasarısına dönüştü.

En çarpıcı düzenlemelerden birisi sürgünlerle ilgili olanı. Evrensel’den Döndü Taka Çınar’ın haberine göre; tasarının 82. maddesinde yer alan hükümlerle kamu kurumlarında “atama, görevden alma, göreve son verme, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği” ile ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereğinin iki yıl içinde uygulanacağı, bunun da kişinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle yerine getirileceği belirtildi. Aynı maddede “Kamu görevlileri hakkında yapılan bu tür idari tasarruflar; telafisi güç veya imkansız zararlar doğurmaz” ifadesi getirilirken, eklenen şu ifade ile mahkeme kararları da uygulanmaz hale getiriliyor: “Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekâleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılamaz.” Böylece örneğin yolsuzluk operasyonu sonrası göreve iade edilen polis, savcı ve hakimler açtıkları davaları kazansalar bile eski görevlerine iade edilmeyecek.

KARA PARANIN VE YOLSUZLUĞUN ÖNÜ AÇILIYOR

Devlet Demir Yollarının yatırım finansmanı için devletin dış finansman kaynağından borçlu sıfatıyla sağlayacağı kredileri, gelir-gider olarak kaydedilmeyecek. Kamu, mali kontrol denetim kanunu kapsamı dışında tutulacak. Bakanlar kurulunun yetkisinde olacak ama denetim dışı bırakılacak. Bu durum yolsuzluk ve rüşvetin önünü açacak.
Tasarıda yer alan başka bir maddeyle ise kayıtlarda bulunan ancak işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar 3 ay içinde başvurmak kaydıyla yüzde 3 vergiyle kayda alınacak. Yani yüzde 3 vergisini veren kara parasını da aklayacak.

Özelleştirmeler kalıcı olacak

Soma’da yaşanan facia ve Yatağanlı işçilerin mücadelesiyle özelleştirme bir kez daha gündeme gelirken, tasarıdan özelleştirmeye ilişkin nasıl bir düzenleme yapılacağı da merak konusuydu. AKP’li vekiller en ciddi düzenlemelerden birini de tasarının 85. maddesiyle bu alanda yaptı. Buna göre; devir teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 yıl geçtikten sonra yargı kararı dahi çıkmış olsa “Sözleşmelerinde belirtilen haller dışında” bu kuruluşların geri alınması yönünde herhangi bir işlem yapılmayacak.

60 madde oldu 106 madde

Tasarı alt komisyona 60 maddeyle geldi. Ancak komisyondan çıkarak plan bütçe komisyonuna yollandığında ise AKP’li vekillerin eklemesiyle 106 maddeye çıktı. Torba yasa tasarısı İş, İhale, Özelleştirme, Kamu Mali Yönetimi, İşsizlik Fonu, İşçi Sağlığı Güvenliği, SGK, SSGSS, KDV, Ticadet Sanayi Odaları, Esnaf Dernekleri, Vergi, Harçlar, Karayolları, Telefon, Telgraf, Radyo Televizyon, Posta, Nüfus, Gümrük, Belediye, Askerlik, Trafik, Avukatlık, Sayıştay, Devlet Memurları, Kabahatlar, Kamu finansmanı, Aile hekimliği, İşyeri açma gibi bir biriyle ilgisi bulunmayan 85 yasa ve Kanun Hükmünde Kararnameye dair düzenleme içeriyor.

Patrona ceza çıkarıldı

Komisyona gelen tasarıda, iş kanununda taşeron çalışmayı düzenleyen 2. maddenin 8. fıkrasına uymayan patronlar için işçi başına 2 bin lira ceza ödeme zorunluluğu getiriliyordu. Komisyonda bu ceza çıkarıldı. Tasarı ile muvaazalı (hileli) çalışmanın tespit raporuna işverenin itiraz süresi 6 günden 30 güne çıkarıldı.

Madenciye 6 saat yalanı

Müjde olarak söylenen ve madencilerin sevinçle beklediği “Madencilerin mesai saatleri 6 saate indiriliyor” sözü komisyon duvarına çarptı. Gazetemiz konuyu önceki günlerde manşetine taşımıştı. Patronların talebi üzerine AKP’li vekiller 6 saati yer altında geçen süre olarak tanımladılar. Ancak çalışma süresi haftalık 45 saat olarak belirlendiği için madenciler kalan süreyi yer üstünde çalışarak tamamlamak zorunda kalacak.

Maaşını patrondan alan hekim rapor verecek

Tasarı ile iş sağlığı güvenliği raporları için “İşyeri hekiminden alınır” hükmü getiriliyor. Ki bu kamuoyunda en fazla tartışılan konulardan biri. Zira bu maddeyle ücretini patrondan alan, iş güvencesi patronun iki dudağı arasında olan hekimin patrona karşı rapor vermesi bekleniyor.

SGK’ye yeni gelir kapısı

SGK her türlü standart formları, her türlü data hattı, İnternet kullanımını sigortalıya satabilecek. “Anayasadaki kişisel bilgilerin gizliliği” ilkesine bağlı kalmak koşuluyla gayri maddi haklarını da satabilecek.

Taşeron işçi sendikasında örgütlenecek

Tasarıda taşeron işçilerin bağlı oldukları şirketler farklı iş kollarında gözüktüğü için iş kolundaki sendikaya üye olması, kamuda ise kamu emekçileri sendikasına üye olması önündeki engelleri aşacak bir madde de yer almadı. Aksine kamuda işçilerin üyesi olduğu sendika ile kamu işverenleri sendikasının sözleşme imzalayacağı belirterek ve 6356 sayılı yasaya atıfta bulunularak sadece işçi sendikaları işaret edildi.

Patrona vergi affı

Milyarlarca lira kamu alacağı yeniden yapılandırılacak. Vergi sigorta primi, trafik seçim, askerlik, su, atık su, elektrik vb. borç faizi ve gecikme cezaları silinecek. 100 TL’ye kadar kamu alacağı ve faizi silinecek.

Aile hekimine nöbet

Çok tartışılan ve Aile Hekimlerine acillerde zorunlu nöbet tutmayı öngören madde ise tasarıda şöyle düzenlendi: “Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde çalışma saatleri dışında acil başvuran hastalara hizmet vermek üzere, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi verilebilir.”

Yoruma kapalı