Birleşik Metal’den yalan habere tepki

Birleşik Metal-İş Sendikası, Sabah ve Demokrat Kocaeli gazetelerinde yayınlanan sendikanın işçilerin parasını vermediği haberlerini yalanlayarak, “Elkim işçileri ile sendika arasında sorun varmış gibi göstermek, örgütsüz toplum yaratma heveslerinin açık kanıtından başka bir şey değildir” dedi.

Birleşik Metal İş Sendikası’nın basın açıklaması şu şekilde:

 

1 Mart 2014 tarihli Demokrat Kocaeli ve Sabah Gazetesi Marmara ekinde Abbas Çakar isimli muhabirin yazdıkları haber olma vasfı taşımamakta ve Sendikamızı karalamaktadır.

Yazıdaki tek gerçek Elkim işçilerinin piyasaya ve çalışanlara milyonlarca lira borç bırakarak kaçan işverenlerinden alacaklı olduklarıdır.

Bunun dışında çalışan işçi sayısından, işçilerin alacaklarının toplam miktarına kadar hiçbir şey gerçekleri yansıtmamaktadır.

Aynı şekilde manşete taşınan sendikamıza dava açıldığı iddiası da yalandır. Sendikamıza açılan bir dava yoktur.

Aralık 2012’den bu tarafa Elkim işçilerinin alacakları konusunda pek çok hukuki engele rağmen girişimlerini inatla sürdüren sendikamıza karşı bu sansasyonel yazı ile büyük bir haksızlık yapılmaktadır. Elkim işçilerinin mağduriyetini sendikal, siyasal ve kişisel ikballeri için kullanmaya kalkanlar ve bu yalanlara 8 sütuna manşet haber değeri verenler bunun hesabını kanunlar çerçevesinde ödeyeceklerdir.

Yazı hiçbir haber değeri taşımamaktadır çünkü içindeki iddiaların hiçbir kontrol edilmemiş, ağır bir şekilde itham edilen sendikamızdan iddialarla ilgili görüş alınmamıştır.

Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu olarak alacaklı Elkim işçilerinin bütün detayları ile bilgi sahibi oldukları konuyu gerçeklerin ortaya çıkarılması amacıyla kamuoyu ile de paylaşma gerekliliği doğmuştur.

Elkim işyerinde alacaklı üye sayımız 368’dir. Bunların 54’ü örgütlü olduğumuz bir başka işyerine kıdem ve ihbar tazminatları devredilerek hak kaybı yaşamadan işbaşı yaptırılmaları sağlanmıştır.

Geri kalan işçilerin alacakları konusunda ise Elkim işverenleriyle yapılan protokol sayesinde sadece mahkemesi yıllarca sürecek ve alacak konusunda da hiçbir garantisi olmayan bir süreç engellenmiş, sendikamız üyeleri adına alacaklı duruma gelmiş ve bu sayede Gebze İcra Müdürlüğü’nde açılan dosya ile icra takibine başlanmıştır. İcra takibinin kesinleşmesi üzerine, bir gün dahi kaybedilmeden fabrika binasında haciz işlemi yapılmıştır.

Aynı bölgede kapan ve iflas eden çok sayıda firmada (Uzel ve Feniş vb. gibi) işçilerin alacakları konusunda yıllarca mahkemelerde uğraştıkları, diğer alacaklıların işçilerden önce işyerlerini boşalttığı çok iyi bilinmekteyken; Sendikamızın örgütlü gücüyle ve hukuki girişimleriyle işçi alacaklarını birinci sıraya taşımasının bu yalan haberlerle gizlenme çabası gözümüzden kaçmamaktadır.

Leasing firmalarına ait mallar dışında bütün mallar için satış istenmiştir. Fabrikanın Ocak ayında mahkeme kararı ile tahliye kararından sonra iki adet ihale yapılmış ancak 2013 Şubat ayında yapılan bu ihalelere –anlaşılır nedenlerden- hiçbir alıcı katılmamıştır. Alıcı çıkmaması ve fabrika binasının tahliye kararı nedeni ile mallar, işçileri temsilen Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından üye işçilerin alacağına mahsuben ihale alınmıştır. İhale alınması nedeniyle sendikamız tarafından ödenen vergi ve harçların toplamı 310 bin lirayı aşmıştır.

Hacizli mallardaki başka hacizler nedeniyle satın alınan malların teslim alınabilmesi 225 bin TL teminat da ayrıca yatırılmıştır.

İhale alınan bu mallar sendika tarafından satışa çıkarılmış ve işçilerin onayı ve bilgisi dahilindeki bu satışlardan 816 bin liranın üzerinde bir gelir elde edilmiş, sendikamızın yapmış olduğu harç, vergi ve diğer masraflar düşüldükten sonra toplam 475.130,00.-TL işçilere dağıtılmıştır.

Söz konusu yazıda, sendikamızın fabrikayı sattığı işçilere alacaklarını ödemediği iddia edilmektedir. Haberi yazan ve yayınlayanlar sendikamızı arasalardı, sendikamızın aidat alacaklarına mahsuben bir kuruş dahi almadığını öğrenirlerdi. Ayrıca vekillerce vekalet ücretlerinin bile alınmadığını da öğrenmiş olurlar ve attıkları manşetten utanırlardı.

İşçilerin mağduriyetini azaltmak için dayanışma içinde olan bir sendikayı, işçi dostu avukatları işçinin alacaklarının üzerine yatmış gibi göstermezlerdi.

Elkim işçilerinin toplam alacağı yalan haberde iddia edildiği gibi 2 milyon 400 bin lira değil, 1 milyon 662 bin liradır. Yapılan satış işlemlerinin bir kısmında maliye ilgili yasal bir takım pürüzler çıkmıştır. Mibos ve Transcan firmalarına yapılan satışlarla ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın başlattığı soruşturma halen devam etmektedir. Bu nedenle bedeli henüz tahsil edilmeyen satışlar vardır. Bunların tahsilatı için maliye incelemesi beklenmektedir. Bu sorun ortadan kalktığında kalan alacaklar üyelerimize ödenecektir.

Ayrıca; halen satışı yapılmamış olan boya ve kimyasallarla gümrük problemi devam eden izolatörlerin bu problemleri çözülüp satışları yapıldıktan sonra elde edilen gelir de üyelerimize dağıtılacaktır.

Sonuç olarak gerçek şudur:

Elkim firmasında çalışan işçiler adına sendikamız, leasing kapsamı dışında kalan tüm mallara haciz koymuş. Fabrikada bulunan leasingli olmayan tüm malların bedeli işçilere ödenmesi için halen çaba sarf etmektedir. Vergi, harç ve benzeri zorunlu masraflar dışında sendikamızın üzerinde Elkim işçilerinin alacağına ait tek kuruş bulunmadığı gibi, dosya masrafı, vekalet ücreti gibi konular sendikamız ve avukatlarınca dayanışmacı bir yaklaşımla ele alınmaktadır. İflas eden kapanan pek çok firmada işçiler alacakları için haciz bile koyduramazlar iken Elkim örneğinde işçiler dışında milyonlarca liralık alacağı olan onlarca alacaklı tek bir kuruş tahsil edememiştir. Bu Elkim işçileri, sendikamızda örgütlü olduğu için yapılabilmiştir. Yapılabilen tek tahsilat işçiler adına yapılan tahsilattır. Bu tahsilat tümüyle işçilerin bilgisi ve onayıyla yapıldığı gibi işçilerin alacakları da tüm hesaplar işçilerle paylaşılarak dağıtılmıştır.

Elkim işçilerinin mağduriyeti tümüyle giderilememiştir. Bunun nedeni satışa konu olan menkullerin değerinin işçi alacaklarını tümüyle karşılayacak boyutta olmamasıdır.

Sendikamızın bütün çaba ve girişimlerine rağmen, Elkim işçileri ile sendikası arasında sorun varmış gibi göstermek, örgütsüz toplum yaratma heveslerinin açık kanıtından başka bir şey değildir. Kimileri kişisel ikbal uğruna, kimileri vekalet ücreti uğruna, kimileri gerçek sendikacılığı karalamak ve işçileri sendikal örgütlenmeden soğutmak, kimileri siyasal niyetler uğruna bu işe kalkıştılar.

Bilmeleri gereken tek bir şey var: İşçilerin birliğini hiçbir şekilde engelleyemeyecekler.

Bizi yolumuzdan çeviremeyecekler. Demokratik, şeffaf, işçi sınıfının çıkarlarına her türlü çıkarın üzerinde tutan sendikamız, tüm bu alçakça girişimlere rağmen bildiği ve inandığı yolda yürümeye devam edecektir.

Yoruma kapalı