“Ev işçiliği İş Kanunu kapsamına alınsın”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu tarafından,ev işçiliğinin tanımı, ev işçilerinin sorunları ve taleplerinin paylaşıldığı bir bilgi notu hazırladı.

Ev işçiliğinin yasal durumunun da değerlendirildiği bilgi notunda, ev  hizmetlerinde çalışan ev işçileri İş Kanunu kapsamı dışında bırakılarak işçi sayılmıyor. Ancak, 2003 yılında yürürlüğe giren yasa ile “kısmi süreli” çalışmanın yasal olarak düzenlendiği, böylece ev işçilerinin sigortalanmasının önünün açıldığı ifade ediliyor. 

Ev işçilerinin bugüne değin kayıtdışı çalışmak durumunda bırakıldığı ifade edilirken, bu durumun birinci dereceden sorumlusunun gerekli düzenlemeleri yapmayan hükümetler olduğu vurgulanıyor.

Ev işçilerinin karşılaştığı/ maruz bırakıldığı sorunlar arasında, iş kazalarının çözümsüz kalması, meslek hastalıklarının önlenememesi, geçici işler sebebiyle gelirlerine dair belirsizlik olması ve ev işlerinin herhangi bir mesleki standardı bulunmaması sayılıyor. Bilgi notunda ayrıca, göçmen ev işçilerinin son yıllarda artan sayıları ve göçmenlik statüsü sebebiyle, koşullarının ve sorunlarının daha ağır olduğundan bahsediliyor. Bu sorunlar arasında, izinsiz ikamet ve ve çalışmanın göçmen ev işçilerini tümüyle ajanslara ve çalıştıkları eve bağımlı kılması, günde 8 saatlik çalışma süresinin fazlasıyla aşılması, beslenme ve barınma koşullarının yetersizliği, psikolojik ve cinsel tacize uğrama risklerinin artması bulunuyor.

KEİG hazırladığı bilgi notunda ev işçilerinin şu taleplerinin ön plana çıktığı belirtiliyor:

-ILO’nun 189 No’lu “Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş” sözleşmesi onaylanmalı,

-Ev işçileriyle ilgili yapılacak olan yasal düzenlemeler göçmen kadınları da kapsamalı,     

Çalışma koşullarını düzenlemeye yönelik:

-Ev hizmetleri İş Kanunu kapsamına alınmalı,

-Var olan yasal düzenlemelerdeki ayrımcılık ortadan kaldırılmalı, ev işçilerinin özgül koşulları için gerekli olan yasal düzenlemeler hazırlanmalı,

- Mesleğin net bir tanımı yapılmalı ve hizmetler sınıflandırılmalı,

- Özel istihdam büroları ve temizlik şirketleri sıkı bir şekilde denetlenmeli,

-Ev işçileri için mesleki kalifikasyon veren kurslar İŞKUR, yerel yönetimler ve ev işçilerinin mesleki örgütleri ile kadın örgütleri tarafından ücretsiz olarak sunulabilmeli,     

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik:

- Ev işçileri için çalıştıkları işyeri olan evin özel koşullarını göz önüne alan bir iş sağlığı ve güvenliği yasası çıkartılmalı,

-Ev işyerlerinin denetlenmesi için özel düzenlemeler yapılmalı,

-Ev hizmetleri alanındaki çalışan işçi sayısı, iş kazaları, meslek hastalıkları vb. çalışma durumunun tespiti için TÜİK tarafından istatistiksel veriler elde edilmeli,     

Sosyal güvencenin düzenlenmesine yönelik:

- Ev işçilerinin sigortalanmasını teşvik etmek için prim ve yaş şartları bakımından esnek  ve kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmeli,

- Sistem oturuncaya kadar en az 5 yıl boyunca ev işçilerinin sigorta prim hisselerinin tamamı devlet tarafından genel bütçeden karşılanmalı,

- Ev işçilerinin sendikal örgütlenmeleri önündeki tüm engeller kaldırılmalı,

-Kadın-erkek eşitliğini sağlayacak ve ev işlerinin cinsiyetçi yapısını değiştirmeyi olanaklı kılacak politikalar hayata geçirilmelidir. 

Yoruma kapalı