Muharrem ayı başladı

Malatya Hacı Bektaşı Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli, 25 Ekim Cumartesi günü başlayacak olan Muharrem ayı nedeniyle yaptığı açıklamada, bu ayın önemini vurguladı. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli, “İslam aleminin önemli aylarından birisini oluşturan ve içerisinde birçok olayların olduğu rivayet edilen, yalnız İslam alemini değil bütün insanlık alemini derin, çok acı bir üzüntüye, mateme gark eden, Yüce Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V) Efendimizin sevgili torunu, Hz.Ali ile Hz.Fatıma’nın şerefli oğlu, ciğerparesi, cennet gençlerinin Seyyidi ve Efendisi Hz.İmam Hüseyin ile 72 şühedasının 10 Muharrem 680 tarihinde Kerbela’da, Muaviye’nin oğlu Emevi Halifesi zalim Yezid ’in 40 bin kişilik ordusu tarafından, Yezid’e biat etmediği gerekçesiyle Fırat suyu tutulmak sureti ile kundakta ki bir bebeğe bile bir yudum su verilmeden, Peygamber Efendimizin bu mübarek ve mukaddes torunları, en yakın akrabalarını insanlık dışı katledilmelerinin 1334’ncü acı ve hüzünlü yıl dönümü olarak Muharrem Yas-ı Matem ayı, 25 Ekim 2014 Cumartesi gününden itibaren başlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Muharrem ayının iyi değerlendirilmesini tavsiye eden Meşeli, “Yüce Peygamber Efendimiz ‘’Ey benim sevgili oğlum Hüseyin’im, seni ve zürriyetini sevene ne büyük bir saadet ve şereftir. Seni katledene kıyamet gününde ne azim bir şekavettir, zalimliktir’’ ilahi sözleri, yaratıcı ilahi kudretin kudret kaleminden aldığı ilahi vahyin kendi ümmetine hüzünlü bir tebliğidir. Yüce Allah Kuran-ı Kerim’inde Ahzab suresi 33, Şura suresi 23. Ayeti Celilelerinde ve daha birçok ayetlerde Allah tarafından Peygamberimizin bu mübarek temiz soyu olan Ehli Beyt’ini Methu-Sena etmektedir. Yüce Peygamberimiz diğer bir hadisinde ‘’Allah’ım, ben Hasan ile Hüseyin’i çok seviyorum sende onları sev, onları seveni de sev’’ buyurmaktadır” şeklinde konuştu.

“İşte Hz.Peygamberimizin Ehli Beyti’ini candan sevenler bu ayda 12 gün yas-ı matem orucu tutmaktadır. Bu oruç tek kelime ile Allah rızası içindir, Hz.Muhammed ile onun Ehli Beyt’ine ezeli ve ebedi bir hürmetin ifadesidir” dedi.

Alevilik inancında, Hazreti Hüseyin’in Kerbela’daki acısı başta olmak üzere On İki İmamlar’ın acılarını anmak ve anlamak için Muharrem Mâtemitutulur. Muharrem Matemi’nin amacı: Bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevî öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez. Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak Mâtem Orucu’nun temel ilkesidir. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır. Kerbela katliamından hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidin’in kurtulması ve Ali’nin soyunun devam etmesi nedeniyle de Allah’a şükredilir. Bu nedenle Muharrem mâtemi, aşûre geleneği ile biter. 12 gün orucun ardından Aşûre Günü yapılır. 12 değişik malzemeden oluşan Aşuere yenilir ve dağıtılır.

page_alevi-evlerinin-isaretlenmesine-aleviler39den-tepki-oyuna-gelmeyiz_059301295

 

Yoruma kapalı