Polonezköy imara açılıyor

Polonezköy Tabiat Parkı içinde kalan köy alanına “seyrek yoğunluklu konut, düşük yoğunluklu turizm konaklama tesisi” yapılmasının önünü açan imar planları, meslek odalarının ve çevre örgütlerinin yaptığı itirazlar “kısmen” kabul edilerek tekrar hazırlandı. Ancak yeni planlarda da itirazların temel noktası olan konut, otel, ticaret merkezi fonksiyonları aynen korundu ve hiçbir değişiklik yapılmadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Polonezköy Köy Yerleşik Alanı için hazırladığı 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planları ilk olarak 22 Kasım 2013 tarihinde onaylandı ve askıya çıktı. Askı sürecinde aralarında TEMA, Çekül, TMMOB’a bağlı meslek odalarınında da bulunduğu birçok kurum planlara itiraz etti. İtirazların ortak gerekçesi Polonezköy Tabiat Parkı’nın doğal dokusunun bozularak yapılaşmaya açılmasıydı. Şimdi bakanlık, itirazları kısmen kabul ederek hazırladığı yeni planı tekrar askıya çıkardı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 9 Haziran’da askıya çıkan planlar 8 Temmuz’da askıdan indirildi ve yürürlüğe girdi. Bu süre içinde yeni plana tekrar itiraz eden Şehir Plancıları Odası’nın İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, askıya çıkan planlarda bir önceki itirazlarına yönelik hiçbir gelişme olmadığını belirtti. Kahraman, “Yeni planda, daha önce komisyon kararı ile iptal edilen yerlerin sınır dışında bırakılması ve dere koruma alanı olarak görünen park alanının ağaçlandırılacak alan olması var” dedi.

Kahraman, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki parsellere ifraz hakkı (parsel ayırma) verildiğine dikkat çekerek “Bu alanda 15 bin metrekareden büyük parseller var. Minimum ifraz 5000 bin metrekare, cephe koşulu da 20 metre olunca parseli bölüp imar hakkı kazanma durumu olabilir. Bir parsele birden fazla yapı yapma izni de getirilmiş ve maksimum yapı büyüklüğü gibi bir kısıtlama plan notlarında yok” diye konuştu.

KUTU: Planda yapılan değişikliklerin bazıları şöyle:

* Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu onayı olmadan toprak alımı, kireç-taş-tuğla ocağı çalışmaları yapılamaz.

* Bir parsele birden fazla bina yapılabilir.

* Turizm tesisi yapılması durumunda 75. yıl ve eski Cumhuriyet caddelerinden cephe almak şartı ile minimum 5 bin metrekare ifraz yapılabilir. Konut alanlarında bu rakam 10 bin metrekareye kadar çıkıyor.

* Tabiat parkı alanında her türlü faaliyet için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonunda görüş alınması zorunludur.

* Meydan, park, kavşak ve yol alanlarının zemin kotu altında kalan kısımlarında kamuya ait zeminaltı otopark düzenlenebilir.

* Uygulamalarda geleneksel mimari ve köy dokusuna uygun yapı malzemelerinin kullanımına özen gösterilecek.

* Dini tesis alanlarında ibadethane, gasilhane, şadırvan, WC yapılabilir. Polonezköy Santa Marya Katolik Kilisesi’nin bulunduğu parselde ek yapı yapılamaz.

* Polonezköy halkı açısından milli ve manevi kıymeti olan mevcut mezarlık alanı korunacak değişikliğe izin verilmeyecektir. (Cumhuriyet)

 

polo

Yoruma kapalı