Vicdani Retçi Murat Kanatlı tutuklandı


mr

2009 yılından itibaren seferberliğe gitmeyi ret eden Yeni Kıbrıs Partisi Örgütlenme Sekreteri Murat Kanatlı 10 gün hapis cezası aldı.

14 Haziran 2011 tarihinden beri Askeri Mahkeme’de davası devam eden vicdani retçi Murat Kanatlı hakkında 500 TL para cezası ödenmesine, ödenmemesi durumunda ise 10 gün hapis cezası almasına karar verildi.

Murat Kanatlı para cezasını ödemeyi reddettiği için 10 günlük hapis cezası aldı.

YKP konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

“Vicdani sebeplerle reddini açıklayan Kanatlı’nın para cezasını ödemesi inandığı ve yaşamaya çalıştığı hayatla aşılamayacak bir çelişki oluşturacağından zaten ödemesi beklenemezdi.

Uluslararası birçok sözleşmede yer alan düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ile vicdani reddin arasında ilişki artık çok net olarak birçok uluslararası mahkeme veya uluslararası örgütlerin çeşitli organlarının kararlarına ve tavsiyelerine yansımış durumdadır. Yeni askerlik yasası düzenlemesinin mecliste konuşulduğu bugünlerde bedelli askerlik ile ilgili belirli bir miktar para veren kişilerin hiç askerlik yapmayacağı yani hiç silahaltına girmeyeceği tartışılmaktadır. Bunun karşısında Mahkeme Murat Kanatlı’nın siyasi düşünceleri nedeniyle seferberliğe gitmemesinin kamu güvenliğini tehlikeye attığını ifade etmiştir. Aynı zamanda, Anayasa’daki yurt ödevi ile ilgi madde vicdani retçilerin cezalandırılması için bir bahane olarak sunulmaktadır. Tüm bunlar çelişkili bir durum arz etmektedir.

Anti-militarist ve savaş karşıtı olan Kanatlı bugün siyasi inanç ve düşünceleri nedeni ile özgürlüğünden mahrum kalmıştır. Bu kabul edilemezdir. İnançları ve düşünceleri nedeni ile eline silah almayı, öldürmeyi reddetmiş birinin hapis cezasına çarptırılması ancak vicdani kararlar veren bireyler değil emir alan robotlar yaratılmasına hizmet eder ki, biz böyle bir dünyayı reddediyoruz. Bu anlayışa karşı her türlü mücadeleyi vermeyi kendimize görev sayıyoruz.”