Ankara Üniversitesi’nde toplumsal cinsiyet kongresi

Untitled-1Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları bölümü öğrencilerinin düzenlediği “Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Kongresi” bu yıl 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde yapılacak olan sunumların çerçevesini,  feminizm, queer, LGBTİ, erkeklik ve toplumsal cinsiyet çalışma alanları oluşturuyor.
Program :
24 Nisan 2014 – Perşembe
Aziz Köklü Salonu
09:30 – 10:30 Açılış
A.Ü.Kadın Çalışmaları Öğretim Üyelerinin Katılımıyla
11:00 – 12:30 Feminist Kuram – Tarih
- Demet Gülçiçek: “1980 Sonrası Feminist Hareketin Kimlik Talebi”
- Fatma Arıcı, Emine Erdoğan: “Feminist Sivil Toplumun ‘Gücü’ Adına”
- Selin Lafçı: “Hanım ve Hanımlar Dergisinin Yeni Harflere Aktarımı”
- Dilem Cengiz: “Ahmet Mithat’ın Romanlarında  ‘Kadın’ın Temsiline Osmanlı’dan Bakmak”
13:15 – 14:00 Edebiyat I
- Tolga Ulusoy: “Feminist Ütopyalar”
- Biray Anıl Birer: “Kadın ve Mizah”
14:30 – 16:00 Erkeklik Çalışmaları I
- Atilla Barutçu: “‘Ucundan Azıcık’la Atılan Sağlam Temel: Türkiye’de Sünnet Ritüelinin Hegemonik Erkeklik İnşasındaki Yeri”
- Mehmet Salih Kapagan: “Erkeklik İnşasında Etin Tüketimi: Patriyarka Proteinini Etten Alır mı?”
- Burak Şahin: “Türkiye’de Erkeklik-Militarizm Bağı Üzerine Tartışmalar”
- Damla Türkmenoğlu, Yasin Koç, Gülten Okçuoğlu: “Hegemonik Erkeklikler Nasıl Üretilir? Türkiye’de Kadınların Erkeklik Algısı ve Erkekliğin İnşasındaki Rolü”
16:30 – 18:15 Queer Çalışmaları
- Burcu Şenel: “Birbirine Değen Seslerle Dijital Hikayeler: ‘Aşk Demek…’ Üzerine”
- Erdinç Kineşçi: “Yerelde Aktivizm”
- Efe Fırat: “İmkân ve Sınırla(n)ma: LGBT’lerin Siyasal Temsiliyeti”
- Faruk Ceylan: “Performatif Bir Alt Üst Ediş mi? Performatif Bir Kabulleniş mi?”
- Teoman Ağar: “Cadının Bohçası”
24 Nisan 2014 – Perşembe
Hasan Ali Yücel Salonu
11:00 – 12:30 Beden/ Cinsellik I
- Merve Korukçu, Selver Dikkol: “Bir Protesto Nesnesi Olarak Bedenin Kullanımına Yönelik Tartışmalar: ‘Femen’ Örneklemi
- Fatme Fevzi Mehmed: “Biyo-iktidar Bağlamında ‘İdeal’ Erkek Bedeni Söylemi: ‘Dukan Diyeti’ Örneği
- Bilge Tanrısever: “Toplumsal Bir Ötekileştirme Pratiği Olarak ‘Canilik’ – Feminist Bir Analiz”
- Aylime Aslı Demir, Özge Işıkçı, Seher Kırbaş Canikoğlu: “Cinselliğin Kurgulanışı: Mücadelemiz, Olanaklarımız ve Amaçlarımız Üzerine Yeniden Düşünme ya da I Fink U Freeky”
13:15 – 14:00 Sinema I
- Uğur Ferhat Korkmaz: “Parisli Bir Kasabın Erkeklik Halleri”
- Can Önen: “Dövüş Kulübü: Sistemin Truva Atı”
14:30 – 16:00 Medya Çalışmaları I
- Dilara Araç: “Kadın ve Medya: Kadınla İlgili Haberlerde Alternatif Habercilik Dili”
- Ece Nur Özay: “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Medyaya Yansımaları: Yazılı Basında Yeniden Üretilen Şiddet”
- Tuğba Gülal: “Haber Metni Çevirilerinde Cinsiyetçi Söylem”
- Gizem Orçin: “Muhafazakar/İslami Basında Cinsiyet ve Söylem”
16:30 – 18:15 Taciz/Şiddet/ Ayrımcılık
- Cansu Bakar: “Cinsellik Cinsel Tacizin Neresinde?”
- Hande Gülen, Nacide Berber: “İlksel Birikim Sürerken Ne İlk Ne de Son! ‘Cadı Avcıları’ Yeniden: Türkiye Örneğinde Kadın Emeği ve Kadın Cinayetleri”
- Naz Hıdır: “Cinsel Tacize Erkeklerin Bakış Açısı”
- Büşra Eser, Esra Süreyya Kılınç: “Muhafazakar Camianın Başörtülü Kadına Yönelik Algı ve Tutumları”
- Eylem Aka Kaya: “Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamalarında Ötekileştirilen Bir Alan: Kadın Sığınma Evleri”
24 Nisan 2014 – Perşembe
Mustafa Necati Salonu
11:00 – 12:30 Ekonomi /İstihdam
- Gülçin Karabağ – Yıldız Öztürk Ötkünç: “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Ev Eksenli Üretimde Kadın Emeğinin Sorunsallaştırılması”
- Zübeyde Demircioğlu: “Kadınlar İşbaşında mı? Kadın Girişimcilerin Deneyimleri”
- Hayriye Öztürk: “Kadın Kooperatifleri: Kadının Güçlenmesinde Ne Ölçüde Etkili? Ankara İli Örneği”
- Ahmet Vedat Koçal: “Kadın Sorununda Bir Derkenar: Kapitalist Piyasada Medeni Durumun Rolü: Bekar Kadının İstihdamı ve Emek Rekabeti Sendromu”
13:15 – 14.00 Beden /Cinsellik II
- Didem Çengel: “Kadın Olmak: İki Ayrı Jenerasyon Gözüyle Kadınlık Deneyimleri ve İffet Algısı”
- Didem Şenel: “Namus Olgusu ve Kadın Üzerindeki Psikolojik Etkileri”
14:30 – 16:00 Sanat
- İlke İlter Güven: “Feminist Bir İkon Olarak Louise Bourgeois’in Sanatsal Gündemi”
- Uğur Ada: “Sarah Daniels’in Masterpieces Adlı Oyununda Kadına Yönelik Şiddet”
- Yavuz Cingöz: “Türkiye’deki Crossdresser Şarkıcılar ve Trans Erkeklik Göstergelerinin Müziklerindeki Yansıması”
- Mehmet Erdem: “Feminist Dans Eleştirisi ve Halk Dansları”
16:30 – 18:15 Mekan
- Neyir Zerey: “LGBT’nin Kentsel Mekandaki Yeri”
- Cansu Tekin: “Thirdspace Kavramından Hareketle LGBTI Hareketine Kısa Bir Bakış”
- Halil Çakır: “Gündelik Hayatın Kamusal İnşasında Toplumsal Cinsiyet ve Mekan Etkileşimi: Proksemi Teorisine Sosyolojik Açılımlar”
- Onur Uzer: “Bir Erkek Gözüyle Erkek Mekanında Kadınlar: Isparta’da Toplumsal Cinsiyet Deneyimi”
- Tuğba Gücenmez: “Kadınlara Özgü Mekanlar, Kadınlara Özgü Çalışma Ortamları: Hamamlar ve Natırlar”
25 Nisan 2014 – Cuma
Hasan Ali Yücel Salonu
09:30 – 10:45 Dil/Söylem/Hegemonya
- Didem Şalgam: “Ahlaki Değerleri Suçlamak ve Yeniden Üretmek: Ahlaki Söylemlerin Okul Öncesi Öğretmenlerin Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Algıları Üzerindeki Etkisi”
- Egemen Kepekçi: “Erkeklik Söylemi ve Erkekliğin Yeniden Üretimi”
- Ezgi Pehlivanlı Kadayıfçı: “’Beni Ne Doktorlar Ne Mühendisler İstedi’: Türkiye’de Cinsiyetçi Mühendislik Kültürünün İnşası”
11:15 – 12:45 Erkeklik Çalışmaları II
- Berfin Varışlı: “Habitus, Performativite ve Hegemonik Erkeklik İlişkisi: Fatih Terim Örneği”
- Duygu Berberoğlu: “Tükenmeyen Aktarım: Erkeklik”
- Sercan Çınar: “Adaletin Alternatif ve ‘Eril’ Temsiliyeti Olarak Kabadayılık Makamı”
- Ayşe Merve Köseoğlu: “Behzat Ç: Bir Erkeklik Krizi Okuması”
13:30 – 15:00 Sinema II
- Berkant Çağlar: “Yeni Türkiye Sineması’nda Queer İmgelem Arayışı”
- Damla Çimen: “Türkiye Sinemasında Heteronormativiteye Aykırı Temsiller ve Queer İhtimaller”
- Dila Naz Madenoğlu: “Queer Kuramı Üzerinden ‘Zenne’ Filmindeki Metaforların İncelenmesi”
- Hazal Kaya: “Sinemada Eşcinsellerin Cinsel Yaşamının İnşası: ‘Mavi En Sıcak Renktir’”
15:30 – 16:15 Göç
- Hazal Fiskeci: “Türkiye’nin Güneydoğu Sınırından Batısına Uzanan Suriyeli Göçü ve Kadın Hikayeleri”
- Özge Kaytan: “Toplumsal Cinsiyet Temelli Vatandaşlık: Bulgaristan Göçmeni Kadınların Deneyimleri”
16:45 – 18:00 Aile
- Esra Gedik: “Türkiye’de Dul ve Boşanmış Kadınların Evlilik Sonrası Deneyimleri”
- İdil Soyseçkin: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Türkiye’de Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri”
- Cansu Sönmez: “Toplumsal Değişme LGBTI Aileleri”
25 Nisan 2014 – Cuma
Mustafa Necati Salonu
09:30 – 10.45 Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
- Ebru İnal: “2012-2013 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’nın Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı ile İncelenmesi”
- Pelinsu Altınay: “Uluslararası İlişkilerde Feminizm”
- Abdulhalim Karaosmanoğlu: “Siyasi Travesti Tansu Çiller Dönemi Türk Dış Politikası’nın Feminist Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi”
11.15 – 12:45 Medya Çalışmaları II
- Volkan Pirinççi: “Markaların Facebook Sayfalarında Eve Hapsedilen Kadınlar: ‘Akıllı Kadınlar Kulübü’ ve ‘Kadınlar Ne İster’ Facebook Sayfaları Örneği”
- Bilimser Yağmur Bayrak: “Kitle İletişim Araçlarında ve Özellikle Televizyonlardaki Evlilik Programlarında İdeal Eş Söylemi”
- Pelin Özüölmez: “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Konut Reklamlarının İncelenmesi”
- Eda Özyurt Kılınç: “Osmanlı Kadın Hareketi Işığında Çalıkuşu Romanı Ekseninde Bir Çalıkuşu Dizisi İncelemesi”
13:30 – 15:00 Edebiyat II
- Naz Yılancıoğlu: “Üç Kadın Üç Hayat”
- Sakine Özer: “‘Ağda Zamanı’ Kadınlarının Ruhsal Durumları”
- Sibel Erbayraktar: “Angela Carter’ın Öykülerinde Cinsiyet Rollerinin Yeniden Yazımı”
- Pelin Doğan: “Çok Perspektifli Kültürel Çalışmalar Çerçevesinde Modern Çocuk Hikayelerindeki Hegemonik Erkeklik İnşası”
15:30 – 16:15 Hukuk & Sosyal Hizmet
- Sezin Ünal, Ayşe Gülgün Çakmur, Seher Dere Ülgen, Lokman Önsoy, Aynur Emre, Mehmet Özalp, Adem Sirkeci, Tülin Demirsoy, Özge İzdal, Derya Çakmak, Sevay Alşen: “Çocuk Cinsel İstismarı ve Çocuk İzlem Merkezi”
- Fatma Öznur Seçkin: “Türkiye, İspanya ve Latin Amerika’dan Örneklerle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Kadının Soyadı Rejiminin Değerlendirilmesi”
16:45 – 18:00 Eğitim
- Ezel Ünal: “Kız Öğrenciler İçin Askerlik Dersleri: Erken Cumhuriyet Dönemi Toplumsal Cinsiyet Rejimine Bir Bakış”
- Merve Uysal: “İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı”
- Serpil Alkış: “Toplumsal Cinsiyet Rollerini Okul Öncesi Çocuklarıyla Yeniden Kuruyoruz”

Yoruma kapalı