Armsan’da sendikaya tahammülsüzlük ve direniş

İstanbul Ümraniye’de kurulu bulunan silah sanayinde üretim yapan ARMSAN işyerinde çalışan işçiler, bir süre önce anayasal haklarını kullanarak Birleşik Metal-İş’e üye oldular. 28 Ekim 2014 tarihinde Bakanlıktan yetki belgeleri geldi.

Bu gelişmenin farkına varan işveren, işçileri baskı altına almak adına 7 sendika üyesi işçiyi işten çıkardı. Hukuki süreç işletilirken haksız yere işten atılarak yıldırılmaya çalışılan sendikalı işçiler, bu haksızlığa boyun eğmeyerek 6 Kasım Perşembe gününden itibaren fabrikanın önünde hakları için mücadele başlattılar.

armsan

Sendika tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

ARMSAN SİLAH SANAYİ İŞÇİLERİ

DİSK Birleşik Metal-İş Saflarında ÖRGÜTLENDİ…

İstanbul Ümraniye’de kurulu bulunan silah sanayinde üretim yapan ARMSAN SİLAH SAN. ve TİC. A.Ş. işyerinde çalışan işçiler, bir süre önce anayasal haklarını kullanarak Sendikamız Birleşik Metal-İş’e üye oldular.

Yasaların öngördüğü yeterli çoğunluktaki işçinin sendikamıza üye olması üzerine sendikamız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti için gerekli başvuruyu yapmıştır.

Bakanlık, işyeri için kesinleşen toplu sözleşme yetki belgesini 28 Ekim 2014 tarihinde sendikamıza tebliğ etti.

Bu gelişmenin farkına varan işverenlik, anayasal haklarını kullanan işçileri baskı altına almak adına 7 üyemizi işten çıkartmıştır.

Bu, Birleşik Metal–İş Sendikası olarak daha önce de birçok kez yaşadığımız bir durumdur. Biz her zaman olduğu gibi ARMSAN işyerinde de üyelerimiz adına gerekli her türlü yasal girişimleri yapacağız.

Hukuki süreç işletilirken haksız yere işten atılarak yıldırılmaya çalışılan üyelerimiz, bu haksızlığa boyun eğmeyerek 6 Kasım Perşembe gününden itibaren fabrikanın önünde hakları için mücadele başlattılar.

İşçilerin sendikaya üye olma hakkı, uluslararası sözleşmeler, Anayasamız ve yasalarımızla güvence altına alınmıştır. Ve ayrıca sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi de Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış ve cezai yaptırıma bağlanmıştır.

Sendikamızın yeterli çoğunluğu sağlaması karşısında paniğe kapılan ARMSAN işverenliğinin yasaya aykırı bu girişimleri sonuçsuz kalacaktır.

Bizim temennimiz, ARMSAN işverenliğinin bu yanlışından bir an önce dönerek işten çıkartılan işçileri yeniden işe alması ve işyerinde yasaların öngördüğü biçimde sendikalı bir çalışma düzeniyle birlikte iş barışının sağlanmasını temin etmesidir.

İşyerinde çalışma barışı isteniyorsa; işçilerin sendikalaşma hakkına saygı duyulmalı ve atılan işçiler geri alınmalıdır.

Sendikamız ülkenin birçok bölgesinde işverenlerin benzeri tavırları karşısında yılmadan mücadele etmiş ve her defasında DİSK/ Birleşik Metal-İş bayrağını işçilerle birlikte işyerlerinde dalgalandırmayı başarmıştır.

Bu vesileyle tüm kamuoyunu ARMSAN Silah Sanayi’ndeki işçi kıyımına karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

Genel Yönetim Kurulu

Yoruma kapalı