Gökçek’in yeni icraatı “Şentepe Teleferiği” tehlike arz ediyor

Melih Gökçek’in Ankaralılara müjde olarak duyurduğu Ankara’da Şentepe Antenler Bölgesi ile Yenimahalle metro istasyonu arasında hizmet verecek teleferik hattının işletmeye uygun olmadığı ortaya çıktı. EMO Ankara Şubesi 22. Dönem Yönetim Kurulu tarafından konuya ilişkin 19 Mart 2014 Çarşamba günü yapılan basın açıklamasında, “Odamızca yapılan inceleme sonucu ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle teleferik hattının işletmeye uygun olmadığı sonucuna varılmış ve eksikliklerin giderilmesi gerektiği ilgili yerlere iletilmiştir.”denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

ŞENTEPE TELEFERİĞİ İŞLETMEYE UYGUN DEĞİLDİR

Şentepe Antenler Bölgesi ile Yenimahalle metro istasyonu arasında hizmet vereceği duyurulan teleferik hattının işletmeye uygunluğu verilmeden bugün açılması halk sağlığının ve güvenliğinin ciddi anlamda tehlikeye atılmasından başka bir şey değildir.

2009 yılında Resmi Gazete`te yayınlanan “İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatının Ruhsatlandırılması, Bakım ve İşletilmesine Dair Tebliğin”  ilgili bölümünde TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası tarafından müşterek yapılacak inceleme ve değerlendirmeler neticesinde teleferiğe işletmeye uygunluk belgesi verilmektedir.

Fakat Odamızca yapılan inceleme sonucu ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle teleferik hattının işletmeye uygun olmadığı sonucuna varılmış ve eksikliklerin giderilmesi gerektiği ilgili yerlere iletilmiştir.

Teleferik sisteminin sabit enerjisinin ve jeneratörünün olmadığı, duraklarda topraklama ve paratoner tesisatının tamamlanmadığı, ölçüm raporlarının bulunmadığı, fiziksel alt yapının (aydınlatma, asansör, giriş-çıkış düzenleri) yangın söndürme sistemlerinin hazır olmadığı, işletme organizasyonunun eğitim almadığı, acil kurtarma senaryolarını oluşturulmadığı, kurtarma tatbikatlarının yapılmadığı tespit edilmiştir.

Bu eksiklikler giderilmeden teleferik hattının işletmeye alınması göz göre göre halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyor;  böylesi hayati bir konunun seçim malzemesi yapılmamasını ve biran önce eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz

Eksiklikler giderilinceye kadar olacak kazalardan sadece halkın can güvenliğini düşünmeyen bir zihniyet sorumlu değildir aynı zamanda bu zihniyete izin veren yüklenici firma, EGO Genel Müdürlüğü, kullanım ruhsatları çıkarılsın diye prosedürleri zorlayan bakanlık ve valilik sorumludur.

TMMOB

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

22.DÖNEM YÖNETİM KURULU

 

Yoruma kapalı