KCK: Hükümet çözüm taslağına tutumunu açıklamalıdır

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Eşbaşkanlığı, müzakere sirecine dair bir açıklama yaptı. KCK’nin açıklaması şöyle;

‘TASLAK TÜRKİYE’NİN SORUNLARINI ÇÖZECEK KARAKTERE SAHİPTİR’

“Kürt Özgürlük Hareketi, Önder Apo’nun bu demokratikleşme manifestosunun yaşamsallaşması için çok önemli adımlar attı. Diyalogun müzakereye dönüşmesi için üzerine düşen sorumluluğu büyük bir titizlikle yerine getirmeye çalıştı. Ancak AKP Hükümeti iki yıla yakındır süren son diyalog sürecini müzakereye dönüştürecek adımlar atmadı. Süreci oyalamaya dönüştüren, demokratik çözüm zeminini çürüten bir tutum içinde oldu. Türkiye halkları çözüm beklerken, AKP’nin bu tutumu sonucu gerilim ve çatışma etkenleri arttı.

Önder Apo halklarımızın çözüm beklediği bir dönemde çatışma etkenlerinin artmasının önünü almak için diyalog sürecini müzakereye dönüştürecek demokratik müzakere taslağını hazırlayarak hem Hareketimize hem de AKP Hükümetine sunmuştur. Bu müzakere taslağı Ortadoğu ve Türkiye’de sorunların ağırlaştığı bir süreçte Türkiye’nin demokratikleşmesini ve bu temelde başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümünü hedeflemiştir. Önder Apo’nun sunduğu müzakere taslağı ve çerçevesi, Türkiye’nin tüm sorunlarının müzakere edilip çözüme kavuşturulacağı bir karaktere sahiptir.

‘HEYETİN GİDİŞİ GECİKTİRİLİYOR’

Özgürlük Hareketimiz bu nitelikte gördüğü çözüm taslağını destekleme, gereklerini yerine getirme ve çözümün bir an önce gerçekleşmesini sağlama iradesini Kandil’e gelen İmralı heyetine iletmiş ve bu temelde kamuoyuna da gerekli açıklamayı yapmıştır. Öcalan’ın İmralı’ya giden HDP heyetine on gün içinde cevabın kendisine iletilmesini istemiştir. Hareket olarak müzakere taslağının yol haritası ve eylem planına uygun bir biçimde cevabı geciktirmeden verdik. Hükümet bu müzakere taslağı çerçevesinde müzakereye başlanması için gereken duyarlılığı ve sorumluluğu göstermedi ve HDP heyetinin İmralı’ya gidişini de geciktirdi.

‘HÜKÜMET TASLAĞA NASIL YAKLAŞTIĞINI ORTAYA KOYMADI’

Bu müzakere taslağı, başlıkları, içeriği, çerçevesi, yol haritası, eylem planı ve zamanlaması itibariyle bir bütünü ifade etmektedir. Bu müzakere taslağı, Ortadoğu’daki ve Türkiye’deki siyasi durumu dikkate alarak müzakereye bir an önce başlanmasını ve belli bir zamanda tamamlanmasını gerektirmektedir. Türkiye’nin demokratikleşmesinin ve Kürt sorununun çözümünün seçim oyunlarına kurban edilmesini engelleyecek bir taslak olarak sunulmuş ve zamana yayılmadan çözümün gerçekleşmesini hedeflemiştir. Önder Apo bu sorumlu yaklaşımıyla Kürt sorununun çok tartışıldığı, ama çözülerek gündemden çıkarılmadığı bir kısır döngüyü de kırmak istemiştir.

Ancak Hükümet bu müzakere taslağına nasıl yaklaştığını ortaya koymadığı gibi, müzakere taslağını anlamsızlaştıran tartışmalar yaparak, müzakerenin başlamasını ve eylem planının hayata geçmesini geciktirerek Önder Apo’nun bu girişimini de boşa çıkarma tutumu içine girmiştir. AKP Hükümeti daha müzakere başlamadan şu olur, bu olmaz tutumu ve tartışmalarla süreci saptırıp müzakereyi anlamsızlaştırdığı gibi, geciktirmelerle de taslakta ortaya konulan yol haritasına ve bunun gerektirdiği eylem planına uygun davranmamaktadır. Müzakere taslağını pratikleştirmek için İmralı’ya gidişleri hızlandırması gerekirken, müzakere taslağındaki yol haritasının ve eylem planının zamanlamasını kendine göre ayarlayıp bu süreci yine bir seçim propagandası haline getirmeye çalışmaktadır.

AKP Hükümeti ciddiyetten uzak ve olumsuz sonuçlar doğuracak çok tehlikeli bir yaklaşım içindedir. Hareketimiz çok sorumlu davranıp müzakere taslağına hiçbir şerh koymadan ve hemen olumlu cevap verirken, Hükümetin bu sorumlulukla yaklaşmaması kabul edilemez.

HÜKÜMET TUTUMUNU AÇIKLAMALI’

Önder Apo’nun ortaya koyduğu müzakere taslağı çerçevesinde hemen müzakerelerin başlaması gerekmektedir. Bunun için Hareketimizin görüşleri gecikmeden Önderliğe ulaşmalı, Hükümet de bu taslağın kısa sürede pratikleşmesi için tutumunu açıkça ortaya koymalı ve gerekli adımları atmalıdır.

Eğer AKP Hükümeti sorumlu davranmaz ve HDP heyeti bir iki gün içinde İmralı’ya gitmezse bizim kabul ettiğimiz ve gereklerini yerine getireceğimizi söylediğimiz müzakere taslağının tümünü kamuoyuna açıklamak zorunda kalacağız. AKP’nin tartışmalarla zaman kazanma ve müzakere taslağını anlamsızlaştırması yaklaşımı karşısında taslağın kamuoyu tarafından bilinmesi, sürecin doğru anlaşılması ve halklarımız başta olmak üzere kamuoyunun doğru bir kanaate vararak kendi tutumunu ortaya koyması açısından yararlı olacaktır. Hareketimizin müzakerenin bir an önce başlaması ve çözümün seçim oyunlarına kurban edilmeden gerçekleşmesi yönündeki iradesi ve tutumu karşısında AKP Hükümeti’nin her zaman olduğu gibi sorumsuz yaklaşım göstermesi böylece daha iyi anlaşılacaktır.”

(ANF)

Related Articles

Yazılar
Volkan Yaraşır
Petrol “savaşı”: Rusya, İran ve “vekalet savaşları”
Volkan Yaraşır

Ergür Altan
“Roboski`yi bombalamaktır vatana ihanet olan!”
Ergür Altan

Mustafa Durmuş
Bir haberin düşündürdükleri : “Aşırı tedbir Allah’a güveni sarsar!”
Mustafa Durmuş

Özcan Kırbıyık
Türk ordusu -Roboski’de- görevini samimiyetle yerine getirmiştir!
Özcan Kırbıyık