• “Yeni Türkiye”nin temelinde işçi kanı var – Kerem Emre Berk

  Bir seri cinayet şebekesi gibi çalışan çalışma rejiminin ortaya çıkardığı iş cinayetleri haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Her gün tekil ölümler ve sakatlanmalar yaşanırken, ülke gündemine sadece rakamların onluk dilimlere ulaştığı toplu cinayetler yansıyor. Ekim ayının başında daha Eylül ayında yaşanan iş cinayetlerinin yansımaları konuşulurken Konya

  Read more ...
 • Yeni 15-16 Haziranlar kapıda mı? – Erdal Çirik

  Yaklaşık altı yıldır içerisine girdiği krizden kurtulamayan küresel kapitalizm çıkış yolu bulmak için her zamanki gibi bugün de sürekli toplumsal ve sınıfsal bir kriz açığa çıkarmaktan geri kalmıyor. Zira genelde küresel özelde Türkiye bazında bir çıkış yolu keşfinde olan kapitalizm; işçileri, emekçileri, kadınları, ötekileştirilenleri kısacası ezilenleri

  Read more ...
 • İşçi sınıfı nerede örgütlenmeli? – Kerem Emre Berk

  Kendi gelişme sınırlarına dayanan, yaşadığı krizler sarmalından çıkmak için çırpınırken insanlığı ve doğayı yok oluşa doğru sürükleyen kapitalizm, biz yıkmadıkça yıkılmıyor. Biz komünistler bunu biliyoruz. Kapitalizmden beslenen asalaklar sınıfı da bunu biliyor. Bu devranları dönsün diye mevcut örgütlülüklerini yenilerken, kapitalizmi

  Read more ...
 • Şebekeye elveda, sendikaya merhaba – Kerem Emre Berk

  Sermaye sınıfı, işçi sınıfını örgütsüz kılabilmek için sistemli politikalarını yıllardır uyguluyor. Mücadeleci örgütleri ortadan kaldırmaya çalışırken, yerlerine işlevsiz ve işbirlikçi yapıların oluşması için teşvikçi de oluyor. Genel örgütsüzlük koşullarında bu politikalar da sonuç veriyor. Sendikal hareketin içinde bulunduğu tablonun sonuçlarına

  Read more ...
 • Bir başka Haziran – Kerem Emre Berk

  Temel misyonu işçi hareketini devletin denetiminde tutmak olan ve bir şekilde devlet eliyle kurulmuş olan Türk-İş’in sendikal çerçevesi 60’ların ortasında iyice gelişmeye başlayan işçi hareketini artık içinde tutamaz olmuştu. İşçi hareketine reva görülen çerçeveyi zorlayan mücadeleci sendikaların Türk-İş’ten ihraç edilmesiyle birlikte yeni bir

  Read more ...
 • 1 Mayıs’ta meydanlara, sosyalizme merhaba – Kerem Emre Berk

  Ekonomide durgunluk ve işsizlik, her gün gelen iş cinayeti haberleri, egemenler arası it dalaşının çalkantıları, Suriye’den esen savaş rüzgarları arasında bir seçim süreci daha geride kaldı. Türkiyeli emekçilerin, halkların umutları ve beklentileri, rejimin kliklerinden ya birini, ya diğerini seçme cenderesine sokulmak istendi. Sandıktan, Kürt

  Read more ...
 • Beyaz yakadaki ter lekesi hakkını istiyor! – Kerem Emre Berk

  Haziran İsyanına dair çok şey söylendi. Onur ve özgürlüğün peşindeki milyonların isyanı hakkında pek çok yorum yapıldı ve yapılacak. İsyan günlerinde en çok konuşulan kesimlerden birisi “beyaz yakalılar” oldular. Gezi Parkı’na, Kızılay Meydanı’na boynundaki kravatı, üzerindeki döpiyesi ile mesai çıkışlarında koşarak gelen, takım elbisenin üzerine

  Read more ...
 • İşçiler Direnirken – Kerem Emre Berk

  Sermaye sınıfını alaşağı ederek, kapitalizmi tarihe gömebilecek tek devrimci sınıf, işçi sınıfıdır. İşçi sınıfı sosyalizmin kurucu dinamiği olarak kendisi dışındaki ezilenlerin, anti-kapitalist ve devrimci demokratik dinamiklerin de birleştirici eksenidir. Ancak bağımsız ve devrimci bir örgütlülüğe kavuşamayan işçi sınıfı mevcut parçalılık ve

  Read more ...
 • Çaykur Grevinin Öğrettikleri – K. Güven

  Çaykur grevi, belki de Türkiye’de son zamanlarda en kısa süren grev olması bakımından ilgi çekecek sadece. Ancak doğurduğu sonuçlar nedeniyle Tek Gıda -İş sendikası Doğu Karadeniz’de şiddetli bir depremle sarsıldı. Görünen o ki artçı depremlerle sarsılmaya devam edecek. 76 gün süren ve emek cephesine umut ve moral aşılayan Tekel işçilerinin direnişi

  Read more ...
 • Sendikal Hareket Kendini Yeniden Kurmalı – Mehmet Ali Karabekmez

  Kapitalist devletler, sermaye egemenliğinin geleceği için arka arkaya yasalar çıkartarak, geçmişte iç pazarı güçlendirme ve “sosyal devlet” yaklaşımıyla kabullendikleri sendikaları şimdi sistemin dışına sürerek parçalayıp yok etmeye çalışıyor. Oysa refah dönemlerine ait kalkınma modelinin, sendikaları sistemin vazgeçilmez bir parçası gibi görüp, onu araç

  Read more ...
Volkan Yaraşır
Rusya krizi, ülke iflası riski
Volkan Yaraşır