• Ekonominin durgunlaşması hızlanıyor – Korkut Boratav

  Sermaye birikiminin yüzde 20’ler eşiğinde takılıp kalması; dışsal kırılganlıkların artması ve insan gücü niteliğinin (Osmanlı tutkuları içinde) kaçınılmaz aşınması, gelecek için büyüme patikasını büyük olasılıkla yüzde 3 eşiğine doğru, aşağı çekecektir Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Eylül 2014’ün milli gelir tahminlerini yayımladı. Dokuz

  Read more ...
 • Bergama: Hukuk Dinlemeyen Maden – Elif İnce

  Kapatılması için yıllarca mücadele edilen Bergama altın madeni hâlâ işliyor, ancak cevher tükenmek üzere. Danıştay’daki ÇED iptal davasında bilirkişi raporu bekleniyor. Madeni işleten Koza, civarda yeni ocaklar açmaya çalışıyor. Bergama Ovacık’taki madene karşı ilk dava 1994’te açılmıştı. Yıllar içinde açılan onlarca dava sonucunda çevre hukuku adına

  Read more ...
 • Kimin yararı, kimin düzeni? Kamunun mu, toplumun mu? – Özgür Müftüoğlu

  Nerede yol, köprü, HES, rezidans, AVM, havaalanı yapmak için ağaçlar kesilecek, parklar yıkılacak, dereler betona hapsedilecek olsa gerekçe hazır: “kamu yararı”… Ağacını, parkını, evini korumak; dilini, inancını, emeğini savunmak isteyip de “kamu yararı” gerekçesine toslayanlar, haklarını yargı kurumundan alamayıp, sokakta hak aramaya çalıştıklarında

  Read more ...
 • Prekarya mı, Proleterya mı? – E. Ahmet Tonak

  Aşağı yukarı 10 yıl öncesi için yaptığı kaba bir hesapla, Amin, ileri kapitalist ülkelerde emekçilerin %40’ının, 3. Dünya’da ise %80’inin prekaryaya tekabül ettiğini tahmin ediyordu Prekarya üzerine hatırı sayılır miktarda literatür birikti. Bu literatürün de önde gelen isimleri var. Tanımların örtüşen yanları olmasına rağmen kimin tanımını

  Read more ...
 • İşçi sınıfı kenar süsü mü?- Can Soyer

  Yeniden kuruluş tartışmasına devam ediyoruz. Sosyalist hareketin ülke siyasetinde daha etkili olabilmesi, geniş halk kesimleriyle birlikte mücadele etmeyi becerebilmesi, AKP karşıtı toplumsallığın talep ve beklentileri ile bağ kurup onu daha ileri hedeflere yönlendirebilmesi gibi gereksinimlerin, hem de yakıcılaşarak, kendisini hissettirdiğini söylüyoruz bir

  Read more ...
 • Sendika ayrımcılığı artık ‘Anayasal’! – Mehmet Akyol

  İş cinayetlerinin Soma katliamı ile ayyuka çıkması sonucu hükümet, yaz aylarında meclise bir torba yasa getirmiş, her zaman olduğu gibi ilgili ilgisiz pek çok konuyu da bu torbanın içine atmıştı. 6356 sayılı bu yasanın meclisten geçmesi ve Cumhurbaşkanı’nın onaylaması üzerine CHP torbada yer alan hükümlerin bir kısmını, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi ile

  Read more ...
 • Toplu sözleşme ve sınıf mücadelesi- Tufan Sertlek

  Önümüzdeki günler metal işçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri nedeniyle toplu sözleşme mücadelesinin öneminin hatırlanmasına neden oluyor. Toplu sözleşme konulu bir yazının ve hatta toplu sözleşme mücadelesinin işçi sınıfının ne kadarını ilgilendirdiği ayrı bir tartışma konusu. Zira malumunuz  toplu sözleşme yapan işçilerin büyük kısmının yer

  Read more ...
Volkan Yaraşır
Rusya krizi, ülke iflası riski
Volkan Yaraşır