• Düşen petrol fiyatları küresel durgunluğu derinleştiriyor…

  Mustafa Durmuş... Türkiye’nin sıcak politik gündemi ve ana akım medyanın ekonomik krize dönük haberleri es geçme davranışından dolayı içerde yeterince önemsenmemiş olsa da, dışarıda son günlerin en önemli konularından birini petrol fiyatlarındaki yüzde 40’a varan düşüşler oluşturuyor. Öyle ki Brent ham petrolünün fiyatı sadece aylar içinde, varili 115

  Read more ...
 • 2015 bütçe tasarısı’na ait kısa notlar: Sağlık Bütçesi -Mustafa Durmuş

  Sağlık, Türkiye’nin en sorunlu alanlarının başında geliyor. Buna rağmen halkın azımsanamayacak bir bölümü siyasal iktidarın sağlık alanında başarılı işler yaptığını düşünüyor. Özel hastane pratiklerinin sağlık sorununu en aza indirgediğine inanan sayısı az değil. Diğer taraftan katılım payları ve cepten ödemelerin giderek artması ve hastanelerdeki

  Read more ...
 • Döviz şoklarından, döviz krizine doğru – Volkan Yaraşır

  Türkiye ekonomisi, küresel finansal gerilimlere aşırı duyarlılık gösteriyor. Lümpen büyüme, dış kaynağa yapısal/kronik bağımlılık, yüksek cari açık ve rantiye bir ekonomik yapılanma ekonominin direnç noktalarını aşındırıyor ve zafiyetlerini artırıyor. 2001 sonrası neo-liberal "dönüşüm" süreci, ekonomiyi faiz, kur, enflasyon kıskacına soktu. Küresel

  Read more ...
 • Neoklasik iktisadın krizi ve Thomas Piketty – John Bellamy Foster – Michael D. Yates

  Thomas Piketty And the Crisis of Neoclasical Economics – John B. Foster ve Michael D. Yates, Monthly Review, Vol. 66. No. 6 (November 2014), s. 1-24). Kısaltarak çeviren: Mustafa Durmuş Derinleşen resesyon ve giderek artan eşitsizlik ortodoks (ya da neoklasik) iktisatta ciddi bir krize neden oldu. Neoklasik iktisadın sosyalist eleştirilere karşı ortaya attığı iki tez; tam

  Read more ...
 • Bir masal türü olarak istatistik – Kerem Emre Berk

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında 2012 yılının “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, gelir dağılımında bir önceki yıla göre 0,002 puanlık bir iyileşme olurken ortalama yıllık hane halkı kullanılabilir geliri 26.577 TL olmuş. Toplam gelir içinde maaş-ücret gelirleri en fazla payı almış. Nüfusun

  Read more ...
 • Vergi Adaleti mi Dediniz? – Mustafa Durmuş

  Geçtiğimiz hafta vergileme açısından önemli düzenlemelere ve gelişmelere tanık oldu. Bunlardan ilki “2. Varlık Barışı” olarak da anılan düzenlemeydi. Bu yasaya göre yurt dışındaki servetlerinin tutarı toplamda 130 milyar doları bulan Türk sermayedarlar, sadece yüzde 2 oranında bir vergi ödeyerek paralarını ülkeye getirebilecek ve böylece de servetlerini

  Read more ...
 • Özelleştirme – Mustafa Durmuş

  “çağdaş” bir ilkel sermaye birikimi son hızla devam ediyor! Yeni “Posta Hizmetleri Kanunu” ile 200 yıllık bir geçmişe sahip bir KİT olan PTT anonim şirkete dönüştürülerek satışa hazır hale getiriliyor ve dev yerli ve yabancı şirketlerin bu alana girmesinin önü açılıyor.  Bu özelleştirme sermaye açısından bir vurgun, talan ve yeni bir sermaye birikimi yolu,

  Read more ...
 • Tarımda Neler Oluyor? – Murat Öztürk

  Resmi istatistiklere göre tarımda çalışan sayısı ve ekili alanlar azalmakta, kira ile işlenen toprak miktarı, tarım makineleri sayısı, toplam üretim ve verimlilikte belli bir artış gözlenmektedir. Ürün bileşiminde sebze-meyve ve hayvancılığın payı ve işlenmiş tarım ürünleri de dahil tarım ürünleri dış ticareti de artmaktadır. Bir de şu saman ve et ithalatı

  Read more ...
 • Üçte Yetmez Beş Tane: Ekonominin Patikası- Nuray Ergüneş

  İktidarların nüfus politikaları yabancısı olduğumuz şeyler değil kuşkusuz. İşgücüne mi ihtiyaç var, kutsal annesin. Nüfus mu fazla geldi “cahilliğe” karşı doğum kontrol yöntemleri kampanyaları. Bugün ise kalkınmanın unsuru olarak nüfusun merkeze alındığı bir egemen iklim görüyoruz. "İnsan sermayesine" sürekli bir vurgu var. Türkiye’nin rekabet gücü

  Read more ...
Volkan Yaraşır
Rusya krizi, ülke iflası riski
Volkan Yaraşır