Kürkçü Adalet Bakanı’na tutsaklara yayın yasağını sordu

HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü cezaevlerine süreli yayın gönderilmesinin yasaklanması ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a soru önergesi verdi.

Soru önergesinde posta yoluyla ya da doğrudan ziyaretçiden süreli yayın alımına 10 Kasım tarihinde 172740 sayılı emirle yasak getirildiğini belirten Kürkçü, yasağın gerekçesi olarak “Tüm iyileştirme programlarına rağmen örgütlerden kopuşların sağlanamaması, iletişimin kesilmeyişi”nin gösterildiğini belirtti.

Kürkçü, soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“Yasa maddesinin bugün yasakçı bir zihniyetle yeniden yorumlanması, siyasi tutuklu ve hükümlülerin sadece süreli değil, süresiz yayınlara erişimini de engellemeye kadar götürülebilir. Ücretli erişim zorunluluğu çoğunlukla yoksul ailelerin çocukları olan ve sınırlı maddi olanakları bulunan siyasi tutuklu ve hükümlülerin muhalif yayınlara ulaşmasının bütünüyle engellenmesidir.

“Bu karar aynı zamanda devrimci, sol, sosyalist, muhalif basını hedef almaktadır. Yaklaşık olarak 10 yıl öncesinde dağıtım şirketlerinin, fiyatları arttırması ve sözleşme koşullarını ağırlaştırması ile söz konusu yayınların Türkiye dağıtımı fiilen engellenmiştir. Bu yasaklama, sosyalist/sol/muhalif yayınların okurlarının eline geçmesini önleyerek bu yayınlarda dile getirilen görüşlerin fiilen sansürlenmesini sağlamaktadır.”

Ertuğrul Kürkçü, Adalet Bakanı Bozdağ’a şu soruları sordu;

1.    Adalet Bakanlığı’nın bu yasağı daha önce uygulamamasının sebebi nedir? Şimdi uygulamasının sebebi nedir?

2.    “Ücretsiz yayın”a ulaşmak cezaevi güvenliğini ve düzenini hangi yönde tehlikeye düşürmektedir? Söz konusu yayın ücret ödenerek edinildiğinde cezaevi güvenliği ve düzeni nasıl sağlanmış olacaktır?

3.    “Örgütlerden kopuş ve iletişimin kesilmeyişi” ile kastedilen nedir? Tutuklu ve hükümlülerin yayınlara ücretli ulaşması ile bu kopuşun gerçekleşmesi mi planlanmaktadır?

4.    Yasak kapsamına alınan yayınların isimleri nelerdir? Bu yasak sol/sosyalist yayınlar dışında bütün süreli yayınları da kapsamakta mıdır?

5.    Bu yasaktan sonra, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce süresiz yayınların yani kitapların da cezaevlerine ücretsiz girmesinin yasaklanması planlanmakta mıdır?

6.    Söz konusu yasakların, basın özgürlüğü, fikir ve ifade özgürlüğünü kısıtlamakta veya engellemekte olduğu bakanlığınız tarafından değerlendirilmiş midir? Değerlendirilmişse bu değerlendirmenin sonuçları nelerdir?

Related Articles

Emek
  • DİSK Başkanlar Kurulu ölümün ve işsizliğin hakim olduğu Soma’da toplandı
  • 12 yılda 15 bin işçi öldü: Sessiz Kalamazdık
Kadın
  • Beyaz yakalı işçi kadınlar da şiddet mağduru
  • Demokratik Özgür Kadın Hareketinden tecavüze tepki
Ekonomi
  • Döviz şoklarından, döviz krizine doğru – Volkan Yaraşır
  • Türkiye gelir eşitsizliğinde ikinci
Halklar ve İnançlar
  • Uğur Kurt’u vuran polis panik yapmış
  • Aleviler okulu boykot etmeye ve mitinge çağırıyor