TKP’den iki parti çıktı: HTKP ve KP

tkp 111Türkiye Komünist Partisi (TKP) içerisindeki örgütsel ve politik tartışamalr sonucunda parti filli bir bölünme sonucu 13 Temmuz tarihinde iki ayrı kongre yapmıştı. Kongrelerden sonra TKP ismini kullanmama yönünde anlaşmaya varan taraflar kendi partilerini kurdular. Aydemir Güler ve Kemal Okuyan’ın da içinde yer aldığı ‘TKP Atılım Kongresi’ bileşenleri Komünist Parti (KP) adıyla yeni bir parti kurdular. Erkan Baş ve Metin Çulhaoğlu’nun da dahil olduğu TKP 12. Kongre bileşenlerinin kurdukları partinin ismi ise Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) oldu. Nazım Kültür Evi, Barış Derneği, Sol Portal ve Sol Dergi gibi parti kurum ve organları KP tarafında kaldı. Her iki grup da açıklama birer açıklama yaptı, açıklamalar şöyle;

 

TKP 12.KONGRE AÇIKLAMASI:

YARIN BİZİMDİR!

Türkiye Komünist Partisi’nin 13 Temmuz 2014 tarihinde yapılan iki eşdeğer kongresinden biri olan TKP 12. Kongresi, aldığı siyasi ve örgütsel kararlarla yoluna yeni bir siyasal irade olarak devam edeceğini ilan eder.

Bu açıklama 12. Kongre adıyla yapılan son açıklama olacak, yarından itibaren siyasi mücadelemiz Halkın Türkiye Komünist Partisi adıyla sürdürülecektir.

12. Kongre tarafından görevlendirilen Merkez Komitesi ve Parti Meclisi çalışmalarına başlamış bulunuyor. 19 Temmuz Cumartesi günü yapılan Merkez Komitesi ve 20 Temmuz Pazar günü yapılan Parti Meclisi toplantılarında ülke ve dünya siyasetine müdahalede bulunmak üzere araçlar, yol ve yöntemler ele alınmıştır. Başarıyla tamamlanan bu toplantılarda, yol haritamız belirlenmiş, bu amaçla “Yeniden Kuruluş Seferberliği” ilan edilmiştir.

Merkez Komitesi ve Parti Meclisi toplantılarında, hareketimizin yüzünü bir an önce topluma dönmesi gerektiği konusunda ortaklaşılmış, bizi Türkiye ve dünya siyasetinden uzaklaştıran tartışmalardan uzak durulması gerektiğinin altı çizilmiştir.

Türkiye Komünist Partisi 12. Kongresini örgütleyen irade, gücünü Türkiye’nin bereketli topraklarından aldığının farkındadır, hedefini de Türkiye’de sosyalizmin iktidarı olarak sadeleştirmiştir.

Kapitalizme ve emperyalizme karşı, sosyalist devrimci bir hattı, Leninist ilkeler etrafında örgütlenmeyi, sosyalist Türkiye hedefini ve sosyalist bir cumhuriyeti savunuyoruz!Başta işçi sınıfımız olmak üzere ilerici, yurtsever, eşitlikten, özgürlükten ve emekten yana bütün yurttaşlarımızı sosyalizm bayrağı altında güçlerimizi birleştirmeye çağırıyoruz!

Bu süreçte, bizden desteğini esirgemeyen dostlarımıza teşekkür ederiz. Bütün dostlarımızı, sosyalist cumhuriyete giden yolu birlikte örgütlemeye davet ediyoruz.

Tüm yoldaşlarımızla birlikte bu yolda büyük bir iddiayı dillendirdiğimizin farkındayız!En başta, 12. Kongre’yi örgütleyen bütün yoldaşlarımıza buradan seslenmek istiyoruz:

Yarın bizimdir yoldaşlar, yolumuz açık olsun!

Türkiye sosyalist kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

TKP ATILIM KONGRESİ AÇIKLAMASI:

 

Türkiye Komünist Partisi’nin Nisan ayından beri bir kriz yaşadığını, bu krizin boyutlanarak bir bölünmeye vardığını ilerici kamuoyu izlemiş bulunuyor.

Bu krizin sonucunda TKP adının bir süre bölünmenin iki tarafınca da kullanılmaması birlikte karar altına alınmıştır.
TKP Atılım Kongresini düzenleyen hareketimiz Komünist Parti adıyla yoluna devam etmektedir. Komünist Parti, hiç kuşkusuz TKP’nin gerek 1920′ye uzanan köklerini, gerek 1970′lerin sonundaki Sosyalist İktidar çıkışını, Gelenek hareketini ve gerekse 2001′den bu yana TKP adıyla bugüne taşınan değerlerini tereddütsüz sahiplenmektedir.

Komünist Parti, aynı TKP gibi, bu toprakların, ülkemizin komünist partisidir. Geçmişimizde bizi bölünmeye sürükleyen yanlışların sorumluluğundan kaçmıyoruz ancak partili mücadelemizi her şeyiyle gurur duyarak sahipleniyoruz.
Bizim mücadelemizde simgeler ve adlandırmalar önemlidir ve biz Komünist Parti adıyla da gurur duyduğumuzu ilan ediyoruz ancak Türkiye komünist hareketinin tarihsel adını ülke siyasetine geri döndüreceğimiz konusunda da ilerici kamuoyuna, işçi sınıfımıza söz veriyoruz.

Kamuoyunun yakından tanıdığı soL dergisi haftalık periyotla Ağustos ayında yayınına yeniden başlayacak.

soL portal yoluna devam ediyor ve yakın zamanda tasarım ve içeriğiyle gözle görülür bir hamle yapacak.

Gelenek dergisinin yeni sayısı kısa süre içinde okuruna ulaşacak.

Partinin doğrudan veya dolaylı kurumları görevlerinin başında.

Partili mücadelenin her bölgede sürekliliği sağlanmış durumda.

Komünist Parti uluslararası komünist hareketin onurlu bir üyesi olarak TKP’nin misyonunu sürdürüyor.

Dostlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz. Biz de Türkiye ilericiliğinin komünist partinin yokluğunda önemli mevziler yitirmiş olmasından derin bir üzüntü duyuyoruz.

Şimdi bu boşlukları kapatmak için çalışmaya koyuluyoruz.

Merkez Komite

Köşe Yazıları
Mustafa Durmuş
Düşen petrol fiyatları küresel durgunluğu derinleştiriyor…
Mustafa Durmuş

Erdal Kara
Otoriterizm yolunda… AKP “av sezonu”nu açtı
Erdal Kara

Ergür Altan
Bana Osmanlıca bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum
Ergür Altan