Mezopotamya Halk Kongresi toplandı

Hollanda Hengele’de anayurtta ve diasporada bulunan Asuri/Suryani/Keldani temsilcilerinin düzenlediği ve  29-30 Kasım tarihleri boyunca 2 gün sürecek Mezopatamya Halk Kongresi başladı.

Asuri/Suryani/Keldani halkının siyasi parti, örgüt, kültürel kurumlar ve yurtsever bireyleri farklı kollardan yürüyen çalışmalarını ortak bir çatı altında toplamak için Kongre Camayto di Bethnarhri’de (Mezopotamya Halk Kongresi) bir araya geldiler.

Bölgedeki ulus devletlerin sınırları içerisinde dağınık bir şekilde varlık yokluk savaşı veren Asuri/Suryani/Keldani halkının mücadelesini birleştirmek ve bölgedeki diğer halkların ilerici güçleriyle birlikte demokratik bir yaşam örmek hedefiyle toplanan kongreden ortak bir örgütlenme yaratmak hedefleniyor.

Kongreye Asuri/Suryani/Keldani temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’den Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eşgenel Başkanı Tuncay Yılmaz, HDP Mardin milletvekili Erol Dora, Mardin Belediyesi Eşbaşkanı Februniye Akyol, KCK Avrupa sorumlularından Zübeyr Aydar, KNK temsilcisi Tahir Kemalzade, PJAK temsilcisi Hacı Ahmed de yer aldılar.

Konukların yaptığı selamlama konuşmalarının ardından kongreye devam edildi. 30 Kasım’da sonuçlanacak kongrenin ardından kongre sonuç metni kamuoyuyla paylaşılacak.

Konuklar genel olarak Asuri/Suryani/Keldani halkının kendi özörgütlülüğünü yaratmak üzere oluşturdukları kongreyi selamlarken ortak mücadelenin önemine vurgu yaptılar.

Toplantıya Türkiye’den katılan SYKP Eşgenel Başkanı Tuncay Yılmaz’ın kongrede yaptığı konuşmanın tam metni şöyle:

tuncay_yilmaz “Öncelikle Asuri – Süryani – Keldani halkının demokratik kurumları olarak gerçekleştirdiğiniz birlik kongresini şahsım ve partim Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi adına selamlıyorum. Böylesine kritik bir süreçte başlatmış olduğunuz bu kıymetli çalışmanın başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyoruz.

Bir özeleştiyle başlatmak isterim konuşmamı. Partim SYKP’nin de kurucularından ve bileşeni olduğu HDP geçtiğimiz günlerde meclise Ermeni Soykırı’mının tanınması için eksikli bir önerge vermiş durumda. Parti olarak tüm açıklamalarımızda Ermeni Soykırımının yanı sıra Asuri Süryanilere yönelik gerçekleştirilen SEYFO katliamını, Pontus Rum ve Ezdi katliamlarını da hatırlatmakta gösterdiğimiz hassasiyeti ne yazık ki bu önergede gösterememişiz. Önerge sadece Ermeni soykırımının dillendirilmesi bir eksiklik olmuştur. Parti olarak bu eksikliğin giderilmesi ve Türkiye halklarının hafızasında Asuri – Süryani – Keldani halkının yaşadığı büyük katliamın yer bulması için elimizden gelen çabayı sürdürmeye devam edeceğiz.

Değerli dostlar,

Sizin Bethnahrin dediğiniz Mezopotamya ve Ortadoğu’da taşların oynadığı bir süreçte gerçekleştiriyorsun kongrenizi. Emperyalistlerin, bölgenin gerici iktidarlarının ve karışıklığı fırsat bilen cihatçı çetelerin bölgeyi kendi çıkarlarına göre dizayn etme çabalarının olduğu bu süreçte halkınızın  özörgütlenmesini ve özsavunmasını oluşturmak için attığınız bu anlamlı adım aynı zamanda bölgenin diğer halkları açısından da büyük önem taşıyor. Asuri – Süryani – Keldani halkının ulusal kurtuluş mücadelesini önderliğini sosyalist, devrimci, demokratik kurumların başını çekmesi bölgenin tüm halkları açısından büyük bir şans ve onurdur.

Ortadoğu’da sömürgeci emperyalistlerin, kapitalist hegomanyacıların ve cihatçı çetelerin kazanmaması için halklarımızın devrimci demokratik birlikte mücadelesini örmek için kongreniz halkınız adına önemli bir adım atıyorsunuz.

Şengal’de, Ninova’da, Kobane’de yaşananlar emperyalistlerin, bölge devletlerinin ve cihatçı çetelerin zihniyetini tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Ortadoğu halklarını inanç ve etnisite temelinde birbirlerine karşı kutuplaştırarak demokratik bir birlikteliğin önünü kesmek istiyorlar. Oysa halklarımızın tek kurtuluşu özgür ve eşit toplumlar olarak gönüllü biraradalığı örmekten geçmekte.

Ortadoğu’nun kadim halkları Asuri – Süryani – Keldaniler, Araplar, Kürtler, Türkler, Persler, Ermeniler, Ezidiler emperyalist müdahaleye ve bölgenin gerici iktidar odaklarına karşı kendi enternasyonalini oluşturmalıdır. Mezopotamya Halk Kongresi’ni de bu yolda atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Değerli dostlar,

Cumhuriyet kurulalı 90 yılı geçmiş olmasına rağmen Osmanlıdan devraldığı inkarcı, asimilasyoncu zihniyet aynen devam etmektedir. Kemalist statükonun etnisite merkezli tekçi kimliğine karşı bugün AKP hükümetinin inanç merkezli tekni zihniyetini yaşıyoruz. Daha önceki statüko Türk-İslam sentezine dayanıyordu, bugünkü ise İslam-Türk paradigmasını yerleştirmeye çalışıyor. Bu anlayışın halklarımıza barış, eşitlik ve huzur getirmesi mümkün değildir. 1915’te Ermeni katliamını, Asuri – Süryani – Keldani katliamı olan Seyfo’yu, Pontus Rum katliamını gerçekleştiren ittihatçı akıl hala iktidardadır. AKP geçmişin Kemalist reflekslerine islami refleksleri de eklemiştir, bunun dışında bir değişim söz konusu değildir.

Halen Alevilerin evleri işaretlenmekte, halen Ermeniler saldırıya uğramakta, halen Kürtlerin kolektif hakları reddedilmekte ve Asuri – Süryani – Keldani halkı yok sayılmaktadır. Bu zihniyet Seyfo zihniyetidir. Geçmişten günümüze kalan Kalfe, prodayışı gavura zihniyetidir.

Bizlerin kendi kimliklerimize sahip çıkarak ama oraya hapsolmadan, sömürünün, baskının, inkarın, asimilasyonun olmadığı, bütün insanların eşit ve özgürce yaşadığı bir düzen kurabilmek için her zamankinden daha fazla birlikte mücadeleye ihtiyacımız var.

Kongrenizin de bu perspektifle toplandığını biliyor ve başarıya ulaşmanızı temenni ediyoruz. Bu topraklarda yeni Seyfo’ların, soykırımların yaşanmaması için yaşasın halklarımızın eşit, özgür birlikteliği, yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm diyor kongrenizi bir kez daha selamlıyoruz.”

 

zubeyr februne

KNK Temsilcisi Tahir Kemalzade KNK Temsilcisi Tahir Kemalzade

kongre_suryani toplu

 

Related Articles

 • MDDP’nin “Soykırımlara Hayır” konferansı sunumu
 • Mezopotamya Halk Kongresi sonuç metni yayımlandı
 • Süryaniler IŞİD’e karşı İsveç’te açlık grevine başladı
Emek
 • DİSK Başkanlar Kurulu ölümün ve işsizliğin hakim olduğu Soma’da toplandı
 • 12 yılda 15 bin işçi öldü: Sessiz Kalamazdık
Kadın
 • Beyaz yakalı işçi kadınlar da şiddet mağduru
 • Demokratik Özgür Kadın Hareketinden tecavüze tepki
Ekonomi
 • Döviz şoklarından, döviz krizine doğru – Volkan Yaraşır
 • Türkiye gelir eşitsizliğinde ikinci
Halklar ve İnançlar
 • Uğur Kurt’u vuran polis panik yapmış
 • Aleviler okulu boykot etmeye ve mitinge çağırıyor