Mimarlar Odası: “Hangi kamuda hangi yarar?”

.jpg

Atatürk Orman Çiftliği’nde yapılan Başbakanlık Hizmet Binasının farklı bilirkişi raporlarına Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri tepki gösterdi.

Bakanlar Kurulu Atatürk Orman Çiftliği’nde Başbakanlık Hizmet Binası yapılan Gazi yerleşkesini kentsel dönüşüm alanı ilan etmişti. Meslek Odaları Kentsel dönüşüm ilanına iptal davası açtı. Atatürk Orman Çiftliği’nde kentsel dönüşüm alanı iptal davasında bilirkişiler çelişti. Bilirkişiler farklı raporlar hazırladı.

Prof.Dr Cengiz Acar, Doç.Dr. Hatice Ayataç, Doç Şevkiye Sence Türk, Prof. Sevgi Yılmaz, Doç.Rahmi Erdem’in oluşturduğu bilirkişi heyeti birbiri ile bütünleşmeyen iki farklı değerlendirme yaptı. Prof.Dr Cengiz Acar, Doç.Dr. Hatice Ayataç, Doç Şevkiye Sence Türk hazırladığı raporda “Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırıdır, kent belleğinde iz edinmiş sadece Ankara’da yaşayanlar için değil, Türkiye’nin diğer yörelerinde yaşayanlar için de kentsel anlama sahip bir alandır. Üst ölçekte Koruma alanı olarak tanımlanmış alanın kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmesi anlamlı değildir.” sonucuna varırken, Prof. Sevgi Yılmaz, Doç. Rahmi Erdem ise Atatürk Orman Çiftliği için ” Mutlak koruma zorunluluğu gerektirecek kaynak değerleri gözlemlenmemektedir. Kamu yararına uygundur” dedi. Bilirkişilerin bu farklı yaklaşımlarına karşı Şube Yöneticileri değerlendirme yaptı.

Betonlaşmada nasıl bir kamu yararı var?

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan ” Atatürk Orman Çiftliği mücadelemiz uzun süredir devam ediyor. Oradaki talanı sağır sultan duydu, bilim insanları duymamış, üzüntü verici bir durum. Aynı alanda, bilirkişi raporlarının bu kadar farklılık göstermesi ilginç. Atatürk Orman Çiftliğindeki talanın, betonlaşmanın, kamu yararına uygun olduğunu söyleyen 2 bilirkişi, uygun olmadığını söyleyen 3 bilirkişi var. Atatürk Orman Çiftliği’ndeki talanda kamu yararı vardır diyen bilirkişilerin kamuoyu tarafından bilinmesini önemsiyoruz. AOÇ’de kentsel dönüşüm ilanı ile ağaçların kesilmesinde, Aksaray inşasında nasıl bir kamu yararı gördüler acaba? Bütün bu kararları ve onay verenleri tarihe not düşüyoruz” şeklinde konuştu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Genel Sekreteri Tezcan Karakuş Candan ise bilirkişilerin raporuna ilişkin “Bilirkişiler, bilim insanlarından oluşur, bilim taraflılığı kaldırmaz, kaldırırsa bilim olmaz. Atatürk Orman Çiftliği’nin korunması gereken bir kültürel ve doğal varlık olduğu ortada iken, on bin ağaç kesilerek, başbakanlık hizmet binasının inşasının kamu yararına uygundur diye bilirkişiler Atatürk Orman Çiftliği katliamına ortak olmuşlardır. Tarih bu katliama imza atanları hiç affetmeyecek.

Candan kamu yararı kavramının ne anlama geldiğinin altını çizerek “Binlerce ağacı kesmek, Ankara’nın akciğerlerini yok etmek, cumhuriyetin özgürlükçü değerlerini ifade eden bütüncül bir alanı katletmek kamu yararına uygundur diyen bilirkişiler, kamu yararının ne anlama geldiğinden bihaberdirler. Hangi kamudan hangi yarardan bahsediyorlar… Onların kamusu, çiftliği talana açanlar mı? Tırları aratmayanlar, çocuklarımızın canına kıyanlar mı? Onların yararı halkın değil kendi yararları mı?” dedi.

Başkent Dayanışması 4 Şubat’ta AOÇ talanını protesto edecek

Atatürk Orman Çiftliğinde devam eden talan sürecine ilişkin yargının uzun sürmesi nedeniyle, katliama dikkat çekmek üzere Başkent Dayanışması “Ben Ankara”, 4 Şubat Salı günü saat 12.30’da “AOÇ Talanı Durdurulsun” eylemi gerçekleştirecek.

 

Yoruma kapalı