Uluslararası Af Örgütü’nden adaylara çağrı

uaokentseldonusum

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’deki 2014 yerel seçimlerine katılacak olan tüm adaylara ve partilere, tüm mahalle sakinlerinin insan haklarına saygılı kent projelerini uygulamaları konusunda uyardı.

Uluslar arası Af Örgütü açıklamasında; “Türkiye’de, farklı partilerin kontrolünde olan belediyelerin şimdiye kadar yürüttükleri kentsel dönüşüm projeleri zorla tahliyelerle sonuçlanmış ve Türkiye’nin taraf olduğu Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’yle belirlenen yeterli konut hakkına uyumlu uygulamalar konusunda başarısız olmuştur” denildi.

Mevcut yerel yönetimlerin en yoksul ve dışlanmış grupların yaşadığı bazı bölgelerde kentsel dönüşümün uygulandığına dikkat çeken Uluslararası Af Örgütü, kentsel dönüşüm politikalarında, Danışma-bilgilendirme ve karşılıklı fikir alışverişinin, yeterli tazminat veya alternatif barınma seçeneklerinin ve şeffaflığın olmadığına dikkat çekti.

Uluslararası Af Örgütü, yerel yönetimleri, kentsel dönüşüm/yenileme projelerinin bir sonucu olarak zorla tahliye edilmiş kişilerin sorunlarına etkili çözümler üretmeye çağırırken, yerel yönetimlerin, Türkiye’nin onayladığı uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uymasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Bu nedenle Uluslararası Af Örgütü, tüm adaylara ve parti yönetimlerine kendi belediyeleri bünyesinde yürütülecek kentsel dönüşüm projelerinde aşağıdaki standartları taahhüt etmeye çağırdı:

• Kiracılar ve tapusuz evlerde yaşayanlar da dahil olmak üzere, herkese bilgi vermek ve tahliyelerle ilgili tüm seçenekleri birlikte değerlendirmek,

• Eğer en makul seçenek tahliye ise, tahliyelerden etkilenen herkese, tüm tahliye süreçleri, tazminat ve alternatif barınma seçenekleriyle ilgili anlaşılır bir dille ve anlaşılır şekilde doğru bilgi vermek,

• Kararları ve verilen hukuki yardımı sınayabilmek için adli ve idari yollarla ilgili bilgileri sağlamak,

• Etkilenen herkese, dönüşüm projelerine dair “danışma-bilgilendirme ve karşılıklı fikir alışverişi süreci”nin sonuçları ve sorunlarına nasıl eğilineceğini açıklamak,

• Danışma-bilgilendirme ve karşılıklı fikir alışverişi süreci tamamlandıktan sonra, bu durumdan etkilenen herkese; tahliye sebeplerini izah eden, tahliye zamanını ve tarihini, yeniden iskan ve haklarını arama yolları ile ilgili yeterli bilgilendirmeyi sözlü ve yazılı olarak yapmak,

• Tahliye sonucu hiç kimseyi evsiz ya da diğer insan hakları ihlallerine karşı savunmasız bırakmamak,

• Tahliye tarihinden önce tüm şikayetleri çözüme kavuşturmak ve alternatif barınma seçenekleri sağlamak,

• Alternatif konutlara dair ödeme planları, konumu ve alanı gibi konuların uluslararası standartlarla uyumlu olması,

• Tahliye edilenlerin içinde bulundukları şartların, insan hakları ihlallerine karşı daha da savunmasız kalmamaları için denetlenmesi.

Uluslararası Af Örgütü, yerel seçimlere katılan tüm partilerden ve adaylardan belirtilen standartlardaki yükümlülükleri yazılı olarak seçim bildirgelerine almalarını ve vaat etmelerini, seçilmeleri durumunda kentsel dönüşüm süreçlerini bu yazılı metinlerde belirtilen uluslararası standartlar uyarınca gerçekleştirmelerini talep ediyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün açıklamasında ayrıca, “Bu çağrımıza desteklerini belirten ve taleplerimizi kabul eden tüm adayların isimlerini 17 Mart 2014 tarihinde kamuoyuyla paylaşacak ve kamuoyunu insan haklarına saygılı kentsel dönüşüm projeleri yürütmeyi taahhüt eden adaylar konusunda bilgilendirecektir” denildi.

 

Yoruma kapalı