pyddd

Rojava’nın yanında olmak ve baş düşman tezi – Karaşınlar...

Türkiye devrimci hareketinin politik varlığı, Marksizm alanında yer almaktadır. Marksizm’in emperyalizm ve ulusal soruna bakışı, ideolojik olmanın serdüveni, politikada tutum alıştan pratik politikada konum alışa kadar p...