AOÇ’deki kıyıma bir durdurma kararı daha

853751_762788

Atatürk Orman Çiftliği’ndeki inşaatlarla ilgili yürütmeyi durdurma kararlarına bir yenisi daha eklendi. Karar Gökçek’in projelerini de etkiliyor

Taraf Gazetesi’nden Ayfer Çalıkıran’ın haberine göre; Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili yeni bir yürütmeyi durdurma kararı daha çıktı. Daha önce burada şyapılan Başbakanlık binası ve bu binaya ek bina için ayrı ayrı iki kez yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Orman Çiftliği kavşak inşaatında yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Atatürk Orman Çiftliği Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/10000 ölçekli ulaşım şeması ve 1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol-kavşak) Uygulama Projesinin kabul edilmesine ilişkin işleminin yürütmesi Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. Mahkeme kararı Ankara Belediye başkanı Melih Gökçek’in Ankapark Projesi, yeni yapılan Çiftlik Bulvarı, çevre ve yol düzenlemeleri ile tüm yapılaşmayı etkiliyor. Çevre Mühendisleri Odası yetkilileri, verilen mahkeme kararının ardından bu projelerin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak kararın ardından yayımladığı açıklamada şu konulara değindi: “Mahkeme tarafından verilen karardaki gerekçeler, Odamızın ekoloji, çevre sorunları açısından yaptığı açıklamaları doğrulamakta, bilimsel-teknik çalışmalarımıza atıf yapmaktadır.

Ankara’nın ekolojik bütünselliğini bozacağına ve çevre sorunlarına neden olacağına vurgu yapılmaktadır.AOÇ, Ankara’nın, Ankaralıların nefesidir. AOÇ, Ankara’nın doğal yaşam alanıdır, akciğeridir.AKP’nin politikaları hukuki süreçler devam ederken, toplum tarafından tartışılırken durdurulmalı, toplumsal uzlaşı ile hayata geçirilmelidir.” Açıklamada ayrıca mahkemelerin geç kalan kararları da eleştirilerek, “Mahkemelerin verdiği geç kalan kararlar, yaşam alanlarımızın kamu yararından uzak projelerle yok edilmesine neden olmakta ve geri dönüşü olmayan sorunlar yaratmaktadır” denildi.

Yoruma kapalı