Boğaziçi Soma Dayanışması’ndan sempozyum: Soma’yı Hatırlamak

Boğaziçi Üniversitesi çalışanları, öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından Soma’daki iş cinayetinin hemen ardından oluşturulan Boğaziçi Soma Dayanışması 24-25 Ekim 2014 tarihlerinde “Soma: Hakikat, Adalet ve Anma Sempozyumu” düzenliyor. Sempozyum, çeşitli alanlarda alternatifleri düşünme, Soma’da kaybettiğimiz işçileri anma daveti olduğu gibi aynı zamanda iş cinayetlerinin bir daha yaşanmaması için harekete geçme çağrısı olma anlamını da taşıyor. Boğaziçi Soma Dayanışması’nın çağrısı şöyle;

Boğaziçi Soma

”Üzerinden aylar geçmesine rağmen 301 madencinin iş cinayetinde hayatını kaybettiği Soma’da adalet adına olmazsa olmaz adımlar atılmadığı gibi, Türkiye emek tarihinin en vahşi cinayetlerinden birisi olan bu olay gündemden düşmeye, unutulmaya karşı direniyor.

Meslek örgütlerinin ve bu alanda çalışmalar yapan kuruluşların gösterdiği gibi, Türkiye iş cinayetlerinde Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sıradadır. Torunlar inşaat örneğinde de gördüğümüz üzere, ülkemizde her yıl yüzlerce işçi iş verenlerin işçi güvenliğini yok sayan tutumları yüzünden hayatını kaybetmektedir. Hükümetin Soma’daki işçi kıyımını “doğal afet” şeklinde sunma çabası, ölümün bu işin fıtratında olduğunu savunması ise işçi sağlığı ve iş güvenliğinin gerekliliklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan ölümleri meşru göstermekte, aynı zamanda sorumluların ortaya çıkarılmasını da engellemektedir. İnsan yaşamını metalaştıran bu yaklaşım iş güvenliği ve işçi sağlığını maliyet olarak görmekte, işçi yaşamlarını “ekonomide hızlı büyüme” propagandasının gölgesine itmektedir.

Boğaziçi Soma Dayanışması’nın kazadan bugüne geride bıraktığımız aylarda düzenlediği atölye çalışmalarına ve bölgedeki işçiler, aileler, sendikalar ve mühendislerle gerçekleştirilen görüşmelerde edindiği bilgilendirmelere dayanan sempozyum Soma ve benzeri iş cinayetlerinin Türkiye’nin 1980 sonrası ekonomi alanındaki yapısal sorunlarıyla iç içe geçtiği fikrinden hareketle planlanmaktadır.

Bu bakımdan Somalı işçilerin, kadınların ve ailelerin de katılım göstereceği sempozyumda taşeronlaşma, sendikalar, tarım alanındaki dönüşümler, çalışma koşulları ve kaza analizi, hukuki alandaki engeller, kaza sonrası kadınların durumu ve yaşadıkları sorunlar, eğitim gibi başlıkların derinlemesine tartışılması ümit edilmektedir.”

Boğaziçi Soma 1

***

Soma’yı Hatırlamak: Hakikat, Adalet, Mücadele

Boğaziçi Soma Dayanışması

24-25 Ekim – Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs

 

Program:

24 Ekim 2014 Cuma – ÖFB & Kırmızı Salon

12:00-12:30 Açılış

Zeynel Gül, Boğaziçi Soma Dayanışması

12:30-13:30 Genel Görünüm

Türkiye’de Birikim Rejimi ve Sosyal Politikalar

Ayşe Buğra, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü

Fikret Adaman, Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi

Boğaziçi Soma Dayanışması Raporu Sunumu

Fethiye Erbil, Boğaziçi Soma Dayanışması

13:30 Anma

Boğaziçi Üniversitesi Folklör Kulübü ile birlikte

 

14:00- 15:45 Emeğin Esnekleşmesi: Taşeronlaşma ve Sendikal Mücadele

Kolaylaştırıcı: Mine Eder, Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Erhan Bilgin, İktisatçı

Alpkan Birelma

Ethem Akdoğan, Dev-Maden-Sen Eğitim Örgütlenme Uzmanı

Soma’dan gelen işçilerin katılımlarıyla

16:15-18:15 Tarımda Serbestleşme ve Çiftçilerin Yoksullaştırılması

Kolaylaştırıcı: Zafer Yenal, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji

Abdullah Aysu: Çiftçi-Sen Genel Başkanı

Ali Bülent Erdem: Tütün-Sen Genel Başkanı

Huricihan İslamoğlu: Boğaziçi Üniversitesi, Tarih

Somalı bir çiftçi ailenin katılımlarıyla

 

25 EKİM 2014 CUMARTESİ

REKTÖRLÜK TOPLANTI SALONU

09:30-10:30 Yer Altında Çalışma Koşulları ve Olayın İncelenmesi

Kaza İncelenmesi Raporunun Sunumu: Nuri Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi, Makine Mühendisliği

Maden Mühendisleri Odası Soma Ön Raporu: Ayhan Yüksel, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Soma’dan gelen işçilerin katılımlarıyla

 

10:45-12:30 İş Cinayetleri/Kazaları ve Hukuki Boyut

Kolaylaştırıcı: Erhan Bilgin, İktisatçı

Ceren Uysal: Adalet Komisyonu

Aziz Aytaç: Halkevleri Hukuk Dairesi

Özgür Özel: CHP Manisa Milletvekili

 

10: 45 – 12:30 Atölye: Soma’yla Dayanışma Deneyimleri: Gözlem ve Aktarımlar

Yer: Rektörlük Senato Toplantı Odası

Kolaylaştırıcı: Deniz Albayrak-Kaymak, Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Halkevleri Soma Madenci Evi Yaz Okulu Programı

Büşra Yalçınöz, Toplumcu Psikologlar Derneği

Ayşegül Ersoy, Öğretmen, Soma Eğitim-Sen

Serap Çakıcı Alpaslan, Boğaziçi Üniversitesi, Psikiyatri Uzmanı

Soma’dan ve Kınık’tan iki genç

 

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30-13:15 Forum: Soma’da Kadın Olmak

Kolaylaştırıcılar: Damla Gürkan ve Hilal Eyüboğlu, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği

Giriş Konuşması, TODAP, Toplumcu Psikologlar, Yoğurtçu Kadın Forumu ve

Soma ve Kınık’tan kadınların deneyim aktarımlarıyla başlayacak

 

15:15-16:45 Ekonomiyi, Emeği, Sendikayı Yeniden Düşünmek

Ceren Özselçuk, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji

Bahadır Altan, Gökkuşağı Hareketi

Bengi Akbulut, Bağımsız Araştırmacı, Müştereklerimiz

17:00 – 19:00 Forum ve Kapanış

Kolaylaştırıcı: Ayfer Bartu Candan, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji

 

Yoruma kapalı