Dev.Maden Sen Yırcalı zeytin nöbetinde

Manisa’nın Soma İlçesi’nde, Kolin Şirketler Grubuna bağlı Enerji Yatırımları ve Danışmanlık Limited Şirketince kurulacak termik santral, Yırca Mahallesi’ni (Köyü) haritadan silecek.

Termik santral yapımına hız veren şirketin, Soma’ya 6 kilometre uzakta bulunan zeytinliklerde,  17 Eylül’den bu güne kadar 511 ağaç kesilmiş durumda.

Termik santrale karşı direnen Yırcalılar dün Manisa Valilik binası önünde bir eylem gerçekleştirdi. Kolin şirketince kesilen zeytin ağaçlarından birkaç tanesini valilik önüne bırakan Yırca Köylüleri, yaptıkları açıklamada ağaç katliamının durdurulmasını ve termik santrali projesinden vazgeçilmesini istediler.

Topraklarını savunan Yırca Köylülerini dün akşam saatlerinde DİSK’e bağlı Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (DEV. MADEN – SEN) yöneticileriyle Birleşik Metal – İş Temsilcileri ziyaret etti.

DİSK’lileri karşılayan köylüler, onları arkadaşlarının nöbet tuttukları kesilen ağaçların bulunduğu alana götürdüler. Alanda inceleme yapan DİSK’lilere köylüler sürdürdükleri mücadele hakkında bilgi verdiler.

Onbinlerce zeytin ağacının bulunduğu Yırca Mahallesinin topraklarında, elma, nar, güren ve ayva gibi meyvelerde göze çarpıyor.

Ziyaret sonrasında köy temsilcileriyle konuşan DİSK heyeti, dayanışmalarının süreceğini, yaşanılan doğal çevrenin korunmasının sadece yörede yaşayan insanların değil tüm insanlığın görevi olduğunu belirttiler.

Dayanışma ziyaretinde bulunanlar adına konuşan Dev. Maden – Sen Genel Başkanı Tayfun GÖRGÜN, sermayenin vahşi tutumunun her alanda sürdüğünü, maden ocaklarında iş cinayetleri devam ederken, tarım alanlarında da zeytin ağaçlarının acımasızca katledildiğine dikkat çekti.

AKP hükümetiyle birlikte Türkiye’de iş cinayetleri ve çevre katliamının arttığına dikkat çeken GÖRGÜN, hukuksuzluğun, vurdumduymazlığın ve keyfi yönetimin olağan hale geldiğini vurguladı.

“Tarımda uygulanan neoliberal politikalarla bir yandan tarımsal alan tasfiye edilip uluslararası sermayenin pazarına açılırken, diğer yandan topraklarından koparılan insanlar sermayenin ucuz işgücü haline getiriliyor” diyen GÖRGÜN, bu çerçevede Torba Yasaya zeytin kotasının da sokularak yasallaştırıldığını söyledi.

Köy Muhtarı Mustafa AKIN’da dayanışmadan duydukları memnuniyeti belirterek heyet adına Dev. Maden – Sen Genel Başkanı Tayfun GÖRGÜN’e teşekkür etti.

Hatırlanacağı gibi, Kolin Grubu’na bağlı Enerji Yatırımları ve Danışmanlık Limited Şirketi, Soma’da kuracağı 2.9 milyar kilovat saat enerji üretecek 450 megavat kapasiteli termik santral ile yöredeki 153 milyon tonluk kömür sahası için 8 Ekim 2012 tarihinde Ankara Rixos Otel’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 30 yıllık rödövans sözleşmesi imzalamıştı.

Yılda 4 milyon 250 bin ton kömür kullanması tahmin edilen ve Yırca Mahallesi’nde yapılması kararlaştırılan termik santralin linyit kömürü ihtiyacını Türkpiyala, Evciler ve Kozluören ile Deniş Mahallesi’nden sağlanması amaçlanıyor.

Zeytinliklerin kamulaştırılmasına tepki amacıyla geçtiğimiz 1 Eylül’de Yırcalılar eylem yapmış ve ardından aceleyle yapılan kamulaştırma sürecinin iptaline dönük dava açmıştı. İlgili şirket ise hızlı bir şekilde zeytinliklerin etrafını tel örgülerle çevirerek girişi çıkışı yasaklamıştı. Yaşam alanlarına sahip çıkanlar, şirketin tel örgülerini makaslarla keserek kendilerine yol yapmış durumdalar. 17 Ekim 2014  

Yoruma kapalı