HDP-HDK yürütme kurulları ve bileşenler ortak toplantısı sonuçları

HDP-HDK Yürütme Kurulları ve Bileşenlerin temsilcilerinin 17 Nisan 2014’te İstanbul’da 30 Mart Yerel Seçim sonuçları ve güncel siyasi gelişmelerle ilgili olarak yaptığı toplantıda,

1. HDP’nin yeniden örgütlenmesi zorunluluğu açıkça tespit edilmiş,
2. Bu çerçevede bileşenlerimizin, özellikle BDP’nin yeniden düzenlenme ihtiyaçları anlaşılır bulunarak desteklenmiş,
3. Yeni dönem ihtiyaçları ışığında henüz HDP’ye katılmamış olan milletvekillerimizin HDP’ye katılma düşüncesi selamlanmış; bu katılımın HDP’nin parlamento içinde ve dışındaki etkinliğini ve mücadelesini güçlendireceği ve siyasi iddiasını büyüteceği değerlendirilmiş,
4. HDP’nin başlangıçta öngörülene oranla daha kalıcı bir yapıya evrilme ihtiyacı tespit edilerek, bu doğrultuda ortaya çıkan görüş farklılıklarının bir sonuca bağlanmasını sağlayacak tartışmaların anlamlı bir süre içinde ve sonuç alıcı bir biçimde yürütülmesiyle HDP MYK’nin görevli olduğu teyit edilmiş;
5. HDP’nin yeniden kuruluşunun mevcut hukukumuzu bireysel katılım, siyasal ve toplumsal çoğulculuk açısından daha da ileriye taşıyacak önlemler ile ve parlamenter temsili de kapsayacak bir şekilde geliştirmenin bir ihtiyaç olduğu açıkça benimsenmiş, 
6. Halkların Demokratik Kongresi’nin (HDK) ortak yürüyüşümüzün vazgeçilmez bir zemini olarak yeniden güçlendirilmesinin birincil görevlerimiz arasında olduğu saptanmıştır. 

Bu sonuçlar ve kararlar oybirliği ile alınmıştır. 

Yoruma kapalı