Metal işçisi patronları uyardı

Metal patronlarının sendikası MESS ile DİSK Birleşik Metal İş arasında yürütülen 2014-16 Dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine, Birleşik Metal-İş Sendikası örgütlü olduğu 41 fabrikada yarım saatlik iş bırakma eylemleri gerçekleştirdi.

Sendikanın temel talepleri şöyle:

 

  • Çalışma sürelerinin kısaltılması,

  • Dinlenme sürelerinin çalışma süresinden sayılması,

  • Sosyal sigorta istirahatlerinde 5 gün şartının kaldırılması,

  • İşyeri hekimlerinin istihdamının arttırılması.

  • Bu sözleşme döneminde işe giren işçilerin ücretlerinin şu an en düşük ücret olan 5,58TL’ye yükseltilmesi,

  • Ücret makasının kapatılması için 8,97 TL’ye kadar olan saat ücretlerine 40 kuruş iyileştirme yapılması,

  • Bu tamamlama ve iyileştirmelerden sonra tüm işçilerin ücretleri yüzde 5 arttırıldıktan sonra saat ücretlerine 105 kuruş zam yapılması. Bununla kıdemli işçilerin mağdur edilmesinin önünde geçilmek isteniyor.

 

DAHA ÖNCEKİ HABER İÇİN

Metal TİS’lerinde uyuşmazlık, grev gündemde

https://siyasihaber.org/haber/metal-tislerinde-uyusmazlik-grev-gundemde

 

Yoruma kapalı