“Özelleştirmeleri iptal eden kararlar uygulandı mı?”

TMMOB, Başbakanlık’a gönderdiği yazıda, mahkemelerce iptal edilen özelleştirme kararlarının uygulanıp uygulanmadığına ilişkin bilgi istedi.

TMMOB Genel Sekreter Vekili Can Doğan imzasıyla gönderilen yazıda, 12 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve Eti Alüminyum, Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait Kuşadası ve Çeşme limanları, SEKA-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş’ye ait Balıkesir işletmesi, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş’nin yüzde 14,76 oranındaki hissesinin özelleştirilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararının yargıya taşındığı, davaya bakan Danıştay 13. Dairesi’nin, söz konusu Bakanlar Kurulu kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği dile getirildi.

Doğan, “yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” şeklinde düzenlenen Anayasa’nın 138. maddesine dikkat çekerek;

Yine Danıştay ve bölge idare mahkemelerinin verdiği yürütmeyi durdurma kararlarına 30 gün içerisinde uyulmasını zorunlu kılan yasaları hatırlatan Doğan, “Anayasa ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun yukarıdaki açık hükümleri karşısında, Danıştay 13. Daire’nin kararı tebliğ tarihinden itibaren Başbakanlıkça 30 gün içerisinde mahkeme kararının yerine getirilmesi için hangi işlemlerin yapıldığının tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz” dedi.

Yoruma kapalı