Suriye: Sınırlarımızda tampon bölgeye izin vermeyiz


Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Türkiye hükümetinin Suriye krizinin başlangıcından beri Suriye’de istikrarı vurmak, egemenliği, toprak bütünlüğü ve selametine tehdit oluşturmak için planlı bir şekilde hareket ettiğini söyledi. Bakanlığın bugün yayınladığı beyanında, söz konusu hükümetin silahlı terör örgütlerine siyasi, askeri ve lojistik destek şekillerinin tümünü sağladığını, barındırdığını, eğittiğini, finanse ettiğini, silahlandırdığını, 83 ülkeden fazla ülkeye bağlı olan teröristlerin Suriye’ye geçişlerini kolaylaştırdığını belirterek, bunun Türkiye’yi, Suriye ve Irak’ı vuran ve bölgenin diğer ülkelerini tehdit eden terörün temel üssü yaptığını vurguladı.

Bakanlık, Ayn el Arap (Kobani) Kentinde ortaya çıkan komplonun Ankara ile IŞİD terör örgütü arasındaki yakın ilişkinin açık bir delilini oluşturduğunu ifade etti. Bakanlık, Türkiye’nin Suriye toprakları üzerinde tampon bölge kurulması yolundaki girişimlerinin Birleşmiş Milletler misakının ilke ve hedefleri, uluslararası kanun ilkeleri ve terörle mücadele ile ilgili, özellikle de 1373,2170 ve 2178 sayılı kararlar başta olmak üzere, Güvenlik Konseyi kararlarına açık ihlal oluşturduğunu, kaynaklarının da kurutulması zorunluluğunu belirterek, uluslararası toplumun özellikle de Güvenlik Konseyinin, bölgesel ve uluslararası güven ve barışına tehdit oluşturan Ankara’nın ihlallerine sınır koyulması için acilen hareket etmeye çağırdı.

Bakanlık, direnişi, ordu ve silahlı kuvvetlerinin fedakarlıklarıyla öldürme ve yıkımla karşı karşıya olan Suriye halkının, seçenekleri ve geleceğini belirlemede tek söz sahibi olduğunu ve hiç kimseye içişlerine karışma hakkı tanımayacağını, toprak ve halk olarak Suriye’nin birliğini ve selametini hedef alan planlarla mücadele etme ve ulusal ve bağımsız egemenliği ve kararını savunma da ısrarlı olduğunu belirtti. Bakanlık, buradan hareketle Suriye Arap Cumhuriyetinin herhangi bir gerekçe altında olursa olsun, topraklarının herhangi bir bölümü üzerinde tampon bölge oluşturulmasını katiyen reddettiğini, ayrıca yabancı güçlerin toprakları üzerinde herhangi bir düşmancıl müdahalesini de reddettiğini vurguladı. Bakanlık, Suriye’nin ulusal egemenliğini ve toprak birliği ve selametini korumak için zaruri bütün icraatları dostlarıyla istişarelerde bulunması ardından alacağını ifade etti. (Sana Ajans)

besar_esad_meydan_okudu_h14327