SYKP: IŞİD’a destek ve bölgesel savaş tezkeresine hayır!


Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Merkez Yürütme Kurulu yazılı bir metinle bugün TBMM’de görüşülen savaş tezkeresine karşı olduğunu belirtti. SYKP’nin basına ve kamuoyuna hitaben yolladığı bildiri metni şöyle;

***

IŞİD’a destek ve bölgesel savaş tezkeresine hayır!

“Komşularla sıfır sorun” politikasının mimarlarının başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu ülkemizde AKP hükümeti yeni bir savaş tezkeresini meclise getirmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar 10’u AKP döneminde olmak üzere toplam 25 kez sınır ötesi operasyon tezkeresi onaylayan TBMM, 1 Ekim 2014 tarihinde başlayacak olan yeni yasama yılında ilk iş olarak savaş tezkeresini yeniden uzatmayı görüşecek.

Bugüne kadar çıkardıkları tezkereler halklarımızın derdine derman olmuş, ülkemizdeki ve bölgemizdeki sorunların çözümünde katkı sağlamış gibi AKP ilk iş olarak yeni bir savaş tezkeresini meclis gündemine getiriyor. Memlekette bunca sorun yaşanırken, her gün iş cinayetlerinde onlarca işçi yaşamını yitirirken, kadınlar erkekler tarafından katledilirken, Sünni Müslümanlık dışındaki inançlar ve inançsızlar her gün daha da ötekileştiriliyorken, Kürt sorununun demokratik çözümü için Abdullah Öcalan tarafından başlatılan müzakere süreci tıkanmışken meclis ilk iş olarak savaş tezkeresini uzatmayı görüşecek. Peki neden?

Başta ABD emperyalizmi olmak üzere kapitalist/emperyalistlerin Ortadoğu’yu kendi çıkarlarına göre yeniden şekillendirme hamleleri yıllardır milyonlarca insanının hayatını kaybetmesine, yaşam alanlarını terk ederek sığınmacı durumuna düşmesine ve Ortadoğu’da tam bir kaosa yol açmış durumda. Emperyalistlerin bölgeye demokrasi getirme yalanıyla yaptığı müdahaleler bölge ülkelerindeki anti demokratik uygulamaları daha da katmerlendirmiş, üzerine bir de islami gericiliğin en vahşi çetelerini bölge halklarının başına musallat etmiştir.

Türkiye sermayesi destekli AKP iktidarıyla TC devleti Ortadoğu coğrafyasındaki Müslüman çoğunluğa güvenerek bölge gücü olmak için her türlü emperyalist müdahaleyi desteklemiş, Kürt halkının özgürlük mücadelesini boğmak için en gerici ittifakların içerisinde olmaktan geri durmamıştır.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), hem emperyalizmin, hem de onun bölgesel işbirlikçisi AKP hükümeti ve Türk devletinin bölgedeki tarihsel fay hatları üzerine inşa ettikleri en cani terör örgütlerinden güncel olanıdır. Müslüman Kardeşler, El Kaide, El Nusra, ÖSO, IŞİD, son zamanlarda ismi zikredilmeye başlayan Horasan örgütü bölgedeki Şii – Sünni çatlağından beslenen, var oldukça ve büyüdükçe bu çatlağı derinleştiren İslam tandanslı gerici çetelerdir. ABD ve Batı emperyalizmi bu çeteleri bölgeyi kendi istedikleri gibi dizayn etmek için kullanırken bu çeteler de emperyalist desteği kendi iktidarlarını sağlamak ve kendilerinden olmayanları katletmek, diz çöktürmek için kullanıyor.

AKP iktidarındaki Türk Devleti bir yandan emperyalist müdahaleler eliyle inşa edilmek istenen yeni Ortadoğu’da hegemon güç olmak isterken diğer yandan da bu kaos ortamında Kürt Özgürlük Hareketi’nin güçlenişini engellemek, durdurmak mümkün olursa bitirmek istiyor. Üstelik AKP iktidarıyla birlikte inşa olmaya başlayan yeni islami rejim ideolojik temel açısından bu selefi/cihatçı çetelerle aynı kaynaklardan su içmekte.  Türkiye topraklarını cihatçı çeteler için kamp ve lojistik alanı, sınırlarını geçiş güzergahı yapmalarının temel nedeni bu hedeflerinden hala vaz geçmemiş olmalarıdır.

AKP, yıllardır Ortadoğu’da terör estiren, insanlık tarihinin en aşağılık katliamlarına imza atan bu cihatçı/selefi çetelerin ittifakı, destekçisi, hamisidir. Şimdi uzatmak istediği tezkereyle de yukarıda vurguladığımız hedefler doğrultusunda bu çetelere yeni destekler vermenin zemini hazırlamak istemektedir.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın dillerinden düşürmedikleri “tampon bölge” bu çeteler için yeni ve güvenli üstlenme bölgesi olacaktır. Bu sayede Kürt halkının Ortadoğu halklarına barış ve kardeşlik içerisinde yaşamanın yolu olarak işaret ettiği Rojava kazanımı geriletilmek, bölgedeki neredeyse tek güvenli alan yeniden kaos ve karmaşa içerisine sürüklenmek istenmektedir.

Uzatılmak istenen tezkere;

– Bugüne kadar AKP eliyle yapılmakta olan savaş tacirliğinin devamına onay demektir!

– Kafa kesen, tecavüz eden, köleleştiren IŞİD’a ve IŞİD zihniyetine destek demektir!

– Emperyalizmin mezhepçi ve ırkçı kışkırtmalarla bölge halklarını birbirleriyle savaştırma politikasına devam demektir!

– Savaş ortamında çok daha fütursuzca yapılan ekonomik krizin bedelini emekçi halklara ödettirme politikalarına devam demektir!

– Savaştan kaçarak göç eden sığınmacıların çaresizliğini de kullanarak işsizliğin, ucuz ve fazla çalıştırmanın artması demektir!

– 4+4+4, zorunlu din dersleri, okulların imam hatipleştirilmesi ve yaşamın muhafazakarlaştırılması hamlelerine destek demektir!

– Kadınların İslami gericiliğin kıskacında daha derin bir ataerkilliğe sürükleniyor oluşuna destek demektir!

Oysa yapılması gereken belli;

– TBMM ilk gündeminde savaş tezkeresi değil, ülkede ve bölgede barış genelgesi çıkartmalıdır!

– IŞİD ve benzer çetelere verilen her türlü maddi manevi destek derhal kesilmelidir.

– Rojava halkı tarafından inşa edilen özerk ve demokratik rejim tanınmalı, halkların kendi kaderlerine tayin hakkına saygı duyulmalıdır.

– Tampon bölge kurmak fikri gündemden düşürülmeli, kapitalizmin ve ulus devlet anlayışının sonucu olan suni sınırların tarihsel olarak bir ve aynı olan bölge halklarının arasında engel olmaktan çıkartılması için adımlar atılmalıdır.

– ABD’nin ya da başını çektiği koalisyonun bölgeye getirecekleri bir demokrasi ve barış yoktur. Soruna gerçek çözümler getirmeyen bombalamaları derhal durdurmalı ve cihatçı çetelere, mezhep çatışmalarına bölgede ve uluslararası arenada verdikleri askeri, lojistik, diplomatik, maddi destek kesilmelidir.

Tüm halkımız barışa sahip çıkmalı ve “tezkereye hayır” demek için sokakları doldurmalıdır. AKP’ye muhalefet ettiğini iddia eden HDP dışındaki diğer meclis partilerini de bu kez tutarlı davranmaya, IŞİD’a destek ve bölgesel savaş tezkeresine hayır demeye çağırıyoruz!

 

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) 

Merkez Yürütme Kurulu

sykp