SYKP’li kadınlar: Şiddete karşı yaşasın kadın dayanışması

sykp-logo_kucukSosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Genel Kadın Koordinasyonu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ne ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Patriarkal kapitalizmin kendini idame ettirme güdümüyle ortaya koyduğu politikaların tamamı kadını yok sayar, ötekileştirir ve ezer. Bu tahakküm ilişkisi, kadın emeğini kullanmakla kalmaz, kadına yönelik taciz, tecavüz, şiddet ve hatta katliamı meşrulaştırır. Lakin biz kadınlar, tarih boyunca ataerkil düzene karşı asla sessiz kalmadık ve boyun eğmedik” ifadeleri kullanıldı.

Güncel gelişmelerin de değerlendirildiği açıklamada “Kadınlar, IŞİD tarafından tecavüze uğrayıp satılırken diğer taraftan bu şiddete karşı tarihi bir direniş sergileyen Kobane’li kadınlar, bize ilham ve umut vermektedir. Kobane direnişine katılan Arin’den Kader’e tüm kadınlara selam olsun!” dendi. Ayrıca, “Erkek egemen sisteme ve erkeklere karşı” talepler sıralandı.

SYKP Genel Kadın Koordinasyonu’nun açıklamasının tam metni şöyle:

BASINA VE KAMUOYUNA;

Bir düşünün, insanlık tarihinde kadın düşmanlığından daha eski bir düşmanlık var mı? Yok. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren kadın düşmanlığı ile karşı karşıya kalıyoruz; erkekler tarafından:

Dövülüyoruz!

Tecavüze uğruyoruz!

Evlere hapsediliyoruz!

Satılıyoruz!

Öldürülüyoruz!

Susturuluyoruz!

Sevgi/Aşk adı altında eziliyoruz/sömürülüyoruz!

Yalnızlaştırılıyoruz!

 

Kapitalizm, kadının görünmeyen emeğini, bedenini ve kişiliğini yani patriarkal sistemi kendini var edebilmek için kullanır. Patriarkal kapitalizm, kadınlar üzerindeki bu tahakküm stratejisini, yalnızca tek bir coğrafi bölgede değil, evrensel bir boyutta ortaya koyar. Bu bağlamda, patriarkal kapitalizmin kendini idame ettirme güdümüyle ortaya koyduğu politikaların tamamı kadını yok sayar, ötekileştirir ve ezer. Bu tahakküm ilişkisi, kadın emeğini kullanmakla kalmaz, kadına yönelik taciz, tecavüz, şiddet ve hatta katliamı meşrulaştırır. Lakin biz kadınlar, tarih boyunca ataerkil düzene karşı asla sessiz kalmadık ve boyun eğmedik. En bilinen çarpıcı direniş örneklerimizden birini, Mirabel kardeşler gerçekleştirmiştir. Dominik Cumhuriyeti’nde Clandestina Hareketi’nin kurucularından, Mirabel kardeşler olarak tanınan Patria Mercedes, Minerva Argentina ve Maria Terasa isimli üç kız kardeşin, Rafael Trujillo hükümetinin ülkedeki adaletsiz yönetimine karşı başlattıkları özgürlük mücadelesi, 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak sembolleşmiştir. 25 Kasım, kadınların, patriyarkal sisteme karşı isyan ve kadın dayanışmasını büyütmek için sokağa dökülme günüdür…

Bugün, ele geçirdikleri her yerde, şeriat kanunlarını uygulayan IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) denilen eli kanlı caniler, en çok çocukları ve biz kadınları mağdur etmektedir. Kadınlar, IŞİD tarafından tecavüze uğrayıp satılırken diğer taraftan bu şiddete karşı tarihi bir direniş sergileyen Kobane’li kadınlar, bize ilham ve umut vermektedir. Kobane direnişine katılan Arin’den Kader’e tüm kadınlara selam olsun!!

AKP iktidarı boyunca muhafazakarlığın yükselmesi sonucu kadına yönelik şiddet artarak devam etmiş, kadın cinayetleri, LGBTİlere yönelik şiddet ve trans cinayetleri artmıştır.

Bugün erkek egemen sisteme ve erkeklere  karşı;

 • Devletin eril hukukunu tanımadığımızı, eşitlik ve özgürlük mücadelemizi sürdüreceğimizi,
 • Boşanma hakkımızın olduğunu, ikna odalarında erkek şiddetinin üstünün örtülemeyeceğini,
 • Kürtaj hakkımızın olduğunu,
 • Barışın kadınlar olmadan kurulamayacağını,
 • Taciz ve tecavüzün müsebbibinin erkeklik olduğunu,
 • Kız çocuklarının bedenleri üzerinde erkek denetimini kabul etmediğimizi,
 • İş gücü piyasalarında kadını ucuz iş gücü olarak gören ve kadın emeğinin yok sayılmasına karşı sesimizi kısmayacağımızı,
 • Eğitim sisteminizdeki toplumsal cinsiyet rollerini küçüklükten dayatmanıza karşı her an tetikte olacağımızı,
 • İstanbul’ da Tuğba Garan, Samandağ’da Berna Özdemir, Dörtyol’ da Fatma Karaca ve daha nice kız kardeşlerimizi katledilişlerine sessiz kalmayacağımızı,
 • Her daim dayanışacağımızı haykırmak için alanlardayız!!

Taleplerimiz yerine gelene kadar, kadın ve trans cinayetlerini durdurmak için alanları terk etmeyeceğiz!!

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

SYKP KADIN MECLİSİ

23.11.2014

Related Articles

Emek
 • Bursa’da inşaat iskelesi çöktü, iki işçi yaralandı
 • Sendikalar 2015 bütçesine karşı Ankara’daydı
Kadın
 • Cumartesi Anneleri, Demir ve Akiba’nın faillerini sordu
 • Afganistanda elbise ile sokağa çıkmak
Ekonomi
 • İtalya’da genel greve gidildi
 • Aile hekimlerinden nöbet protestosu
Halklar ve İnançlar
 • İHD: Siirt’te 47 toplu mezarda 822 kişinin cenazesi var
 • Milyonlarca Şii Erbain anması için Kerbela’da
Dünya
 • Kenya’da eşekli ‘Bıktık’ eylemi
 • İtalya’da genel greve gidildi