TMMOB’u izne bağlayan tebliğ yayınlandı

TMMOB ve ilgili odalar üzerinde Çevre Bakanlığı’nın idari ve mali denetim yapılmasına dair tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Haber Merkezi-TMMOB ve ilgili odalar üzerinde Çevre Bakanlığı’nın idari ve mali denetim yapılmasına dair tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğ ile birlikte TMMOB ve ilgili 11 Oda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılacak hükme bağlanıyor.

Odalar, Bakanlığın iznine bağlandı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliği’ başlığını taşıyan haberin ‘Toplantılara İlişkin İşlemler’ ara başlığıyla verilen 7. Madde 2. bölümünde şu ifadelere yer veriliyor: ‘ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak, Bakanlığın iznine bağlıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek yurtdışı seyahatleri için ilgili oda tarafından en az 15 gün öncesinden Bakanlığa yazılı izin talebinde bulunulur. Bakanlık tarafından talebin konusuna bağlı olarak gerekli görülmesi halinde diğer Bakanlıkların da görüşleri alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunanların toplantılara katılmalarına izin verilir.’

Yasaya aykırı düzenleme

Konuyla ilgili olarak TMMOB’nin resmi internet sitesinden bir açıklama yapan TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, idari ve mail denetimin yasa ile düzenlenebileceğini, dolayısıyla Bakanlar Kurulu Kararları ve tebliğ ile böyle bir denetim yapılamayacağını belirtti. Kanuna aykırı olarak yapılan Bakanlar Kurulu kararının zaten yargıya taşındığını ve bugünkü tebliğ için de benzer girişimlerde bulunacaklarını belirten Soğancı:

Uluslararası toplantılara giderken Bakanlık’tan izin mi alınır?

‘Bu tebliğ hükümsüzdür, yasal dayanakları sıkıntılıdır. Bu tebliğin en komik kısmı idari ve mali denetimle, yurtdışı toplantının ne ilgisi var? Bizim bütün odalarımız dünya ve Avrupa meslek örgütlerine üyedir. Örneğin İnşaat Mühendisleri odamız Dünya İnşaat Mühendisleri Odası’nın genel sekreterliğini yapmaktadır. Uluslararası kongrelere gideriz. Bunu mesleğimizdeki yeni gelişmeleri öğrenmek ya da kendi geliştirdiklerimizi dünyaya öğretmek için yaparız. Yani bilimsel olarak kongrelere katılırız, tebliğler sunarız, sunulanları dinleriz. Uluslararası toplantıya gitmek için bakanlıktan izin alındığı nerede görülmüş, dünyayı kendimize güldüreceğiz.’ şeklinde konuştu.

Muhcu: ‘Bakanlıktan izin almayız’

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu da, yönetmeliği eleştirerek: ‘Biz bugün olduğu gibi izin almaksızın, toplantılara gideceğiz.’ dedi.

Related Articles

Volkan Yaraşır
Rusya krizi, ülke iflası riski
Volkan Yaraşır