‘Üniversitede toplanmak da dergi dağıtmak da ifade özgürlüğüdür’

Üniversite bahçesinde toplantı yaptıkları ve dergi dağıttıkları için bir dönem okuldan uzaklaştırma cezası alan 13 öğrenci için verilen cezaya yargı ‘dur’ dedi.

fft81_mf2522944

Trakya Üniversitesi’nde, kampüs bahçesinde toplantı yapan ve siyasi dergi dağıtan gençler hakkındaki bir dönem okuldan uzaklaştırma cezası Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İdare Mahkemesi, toplantı yapma ve dergi dağıtma eyleminin şiddet içermediğini, öğrencilerin kimseye fiziki saldırıda bulunmadıklarını, asayiş ve düzeni bozmadıklarını belirterek, cezanın makul ve orantılı olmadığını, şu haliyle ifade özgürlüğünün ve eğitim hakkının engellendiğini kaydetti.

Trakya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde okuyan, Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) üyesi bir grup genç, 4 Ekim 2013’te bir toplantı için Ahmet Karadeniz Kampüsü’ne geldi. Toplantıya karşı çıkan özel güvenlik görevlilerine direnen öğrenciler, fakültenin bahçesinde toplanarak, kendi aralarında sohbet etti. Daha sonra üniversiteden ayrılan 13 FKF’liye bir dönem okuldan uzaklaştırma cezası verildi. Öğrencilerden Şevket Cavcav ayrıca, okulda ‘Yeni Yazılar’ adlı siyasi dergiyi dağıttığı için de cezalandırıldı. Cavcav ve 12 arkadaşı da Edirne İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, 16 Eylül 2014 tarihli kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) göre; herkesin görüş açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahip olduğunu, kimsenin eğitim hakkından mahrum edileyemeceğini ifade etti. Kararda, şöyle devam edildi:
“Üniversite yönetiminden izinsiz yapılan toplantı ve siyasi derginin dağıtılmasının şiddet içermeyen olaylar olduğu, bu olaylar sonucunda kamu malına zarar vermek veya başka bir suçtan dolayı adli soruşturma yapılmadığı, güvenlik görevlilerince öğrencilerin fiziki saldırıda bulundukları belirtilmişse de saldırıyı ispatlayıcı hiçbir bilgi, belge ve görüntü kaydının bulunmadığı, dosyadaki fotoğraflardan da eyleme katılan kişilerin asayişi ve düzeni bozucu bir faaliyet içerisinde bulunmadığı görülmektedir.”
Bir dönemlik okuldan uzaklaştırma cezasının AİHS’te yer alan eğitim hakkı maddesinin ihlali anlamına geldiği ifade edilerek, “Bu cezanın makul ve orantılı olması gerektiği” anlatıldı. Toplantı ve dergi dağıtma eylemiyle asayişin ve huzurun bozulmadığı, okulda öğrenim gören öğrencilerin eğitim hakkının kısıtlanmadığı, kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlilerine saldırmadıkları, toplantı için bir kampüse girmenin işgal sayılamayacağı belirtilerek, “Dolayısıyla davacı hakkında böyle bir disiplin yaptırımının makul ve orantılı olarak değerlendirilemeyeceği” ifade edildi ve karar iptal edildi. (Radikal)

Yoruma kapalı