YÖK’ün yetkileri arttırılıyor

ozel-yetkili-yok-geliyor7189cd72c3c5ebb91ee6

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanana yasa tasarısında YÖK’ün üniversiteler üzerindeki etkisinin artırılmasının hedeflendiği ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından TBMM`ye gönderilen “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile birlikte YÖK’ün yetki alanlarında bir çok değişiklik gündeme geldi.  Eğitim Sen de dün konuyla ilgili bir rapor yayınladı.

Yeni tasarının 24. maddesi ile doçentlik sınavlarının yürütülmesi görevi Üniversitelerarası Kurul’dan alınarak doğrudan YÖK’e verilmek isteniyor. YÖK’ün, AKP’nin istekleri doğrultusunda Üniversitelerarası Kurul’dan daha etkili çalışacağı, dolayısıyla var olan kayırma ve ayrımcılığı derinleştireceğini belirten Eğitim Sen ise, yapılması gerekenin Akademik çalışma ortamını hiyerarşiden kurtarmak olduğunu dile getiriyor.

Tasarının 35. maddesinde ‘Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ kurulması planlanıyor. Tasarı bu üniversite için YÖK kanunundan aykırı olarak bir de mütevelli heyeti kurulmasını öngörüyor. Mütevelli heyetinin ise Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Bakanın seçeceği bir üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam beş üyeden oluşacağı belirtiliyor. Eğitim Sen raporuna göre bu uygulama ile şirket/üniversite modelinin hayata geçirmek hedefleniyor.

Yoruma kapalı