• 2015 bütçe tasarısı’na ait kısa notlar: Sağlık Bütçesi -Mustafa Durmuş

  Sağlık, Türkiye’nin en sorunlu alanlarının başında geliyor. Buna rağmen halkın azımsanamayacak bir bölümü siyasal iktidarın sağlık alanında başarılı işler yaptığını düşünüyor. Özel hastane pratiklerinin sağlık sorununu en aza indirgediğine inanan sayısı az değil. Diğer taraftan katılım payları ve cepten ödemelerin giderek artması ve hastanelerdeki

  Read more ...
 • 21.Yüzyılın Üçüzleri: İktisadi kriz, yeni bir paylaşım savaşı ve otoriterleşme (III) – Mustafa Durmuş

  21.Yüzyılın Üçüzleri: İktisadi kriz, yeni bir paylaşım savaşı ve otoriterleşme (III) - Mustafa Durmuş Sevgili Mustafa Kâhya’nın anısına, Türkiye’de İktisadi Durum ve 2015 Bütçesi 2013 yılı ortalarından bu yana küresel düzeyde ortaya çıkan bazı gelişmeler kapitalist ekonomilerdeki ekonomik durgunluğun, sarsıntı benzeri geçici bir şey değil, artık

  Read more ...
 • 2015 Bütçe Tasarısı’na Ait Kısa Notlar: Diyanet Bütçesi – Mustafa Durmuş

  Neo liberal çağda, özellikle son yirmi yıldır, küresel çapta çok önemli alt yapı ve üst yapı değişiklikleri yaşanıyor. Bunlardan üst yapıdaki en önemli değişim ideoloji alanında gerçekleşti. “Neo liberal burjuva ideolojisi”, din ve muhafazakârlık gibi yerleşik diğer ideolojilerle yaptığı işbirliğini belirgin bir biçimde artırdı, geliştirdi. Bunun

  Read more ...
 • 2015 Bütçe Tasarısı’na ait kısa notlar: Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi – Mustafa Durmuş

  Bugünlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bütçesi Komisyon’da görüşülüyor. Hükümet bu yıl da Bütçe’den en büyük payı eğitime ayırmakla övünüyor. Ama eğitimin niteliğine ilişkin tartışmalar bir yana bırakılsa dahi, gerçekte bütçenin en büyük kısmı eğitime ayrılmıyor. Öncelikle 2015 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı’na verilen 62,0 milyar

  Read more ...
Yazılar
Volkan Yaraşır
Petrol “savaşı”: Rusya, İran ve “vekalet savaşları”
Volkan Yaraşır

Ergür Altan
“Roboski`yi bombalamaktır vatana ihanet olan!”
Ergür Altan

Mustafa Durmuş
Bir haberin düşündürdükleri : “Aşırı tedbir Allah’a güveni sarsar!”
Mustafa Durmuş

Özcan Kırbıyık
Türk ordusu -Roboski’de- görevini samimiyetle yerine getirmiştir!
Özcan Kırbıyık