Taşeron yasasında işçinin sevineceği bir durum yok – Dr. Mehmet Bulut

Taşeron işçilerinin ücret ve izin gibi bazı sorunlarına sözde çözümler bulundu. Ama bazı şeyler yine unutuldu. Bazı sorunlar da yine halının altına süpürüldü.

Taşeronluk sistemi sürekli olarak eleştirilen ve varlığı tartışılan bir konu. Eleştirilerin başında da taşeron işçilerinin bazı haklardan yaralanamaması gelmekte.

Ancak 6552 sayılı Torba Yasa ile taşeronluk sistemine ve taşeron yanında çalışan işçilere yönelik önemli düzenlemeler getirildi.

Şöyle ki;
– Bundan sonra asıl işveren, taşeronun işçi ücretlerini ödeyip ödemediğini kontrol etmek zorunda.
– Şayet taşeron, işçisinin ücretini ödemezse asıl işveren ücreti hakedişten keserek işçinin banka hesabına yatıracak.
– Asıl işveren aynı kalıp taşeron değişirse işçinin yıllık izin süresinde toplam süre dikkate alınacak. Böylece taşeron
değişiklikleri nedeniyle yıllık iznini kullanamayan işçinin sorunu çözülmüş oldu.
– Asıl işveren taşeron işçisinin yıllık izinlerini kullanıp kullanmadığını kontrol edecek ve kullandırtacak. Taşeron da tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene verecek. Yani taşeronun işçisinin izinlerini kullandırmaması söz konusu olmayacak, yıllık izinlerin kullandırılmasından asıl işveren de sorumlu olacak.

Taşeron işçilerinin kıdem tazminatı sorunlarına da kısmen çözüm bulundu. Aynı kamu kuruluşunda farklı taşeronlarda veya ayrı kamu kuruluşlarında aynı taşeronda çalışılan sürelerin kıdem tazminatına esas sürenin hesabında toplanması imkanı getirildi. Bunlar taşeronlaşma ile ilgili olumlu gelişmeler. Ancak bazı sorunlara yine el atılmadı ya da atılamadı. Peki bu sorunlar neler?

– Taşeron işçisinin ücretini alması noktasında çözüm bulundu ancak ücret seviyesindeki düşüklük yine göz ardı edildi. Nitekim çoğu işyerinde asıl işveren işçisi ile taşeron işçisinin ücretleri arasında bariz farklar bulunmakta.
– Taşeron işçilerinin iş güvencesinden ve sendikal haklardan yararlanamama sorununa yine el atılmadı.
– Madencilik gibi çok tehlikeli işyerlerinde taşeronlaşmanın önüne yine geçilmedi.
– Özel sektördeki taşeron işçilerinin kıdem tazminatı sorunu unutuldu.
– Ve bu saydıklarımızın tümünden daha vahimi: Asıl işverene getirilen ücret ve yıllık izin haklarını kontrol ve bu hakların yerine getirilmesini sağlama yükümlülüğüne yönelik herhangi bir yaptırım (ceza) öngörülmedi. Yani ne vahim ki yazının başında belirttiğim yükümlülükleri işveren yerine getirmezse hiçbir şey olmayacak… İşte kanun yapmayı ve uygulamayı bilmeyen iradenin müjdesi de böyle kursakta kalır, ne yazık ki!…

Twitter:

Bu yazı Radikal Gazetesi’nden alınmıştır.

Yoruma kapalı