Aliağa Termik Santrali Danıştay’a takıldı

fft81_mf2137707

Danıştay 14. Dairesi, Aliağa’ya yapılmak istenen termik santrale karşı dava açanların lehine bir karar verdi.

Danıştay 14. Dairesi, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve İzmir’in Karşıyaka Belediyesi’nin Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine açtığı davada, belediyeler lehine bir karar aldı. Aliağa ilçesinde termik santral kurmak isteyen E. Enerji A.Ş.’ye verilen ÇED olumlu raporunun yürütmesi durduruldu.

Aliağa’nın Çakmaklı köyünde yapılması planlanan, ithal kömüre dayalı 800 megawat gücündeki termik santral projesinde Danıştay 14. Dairesi, İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu ve bilirkişi heyetinin yeniden oluşturulmasını istedi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “ÇED süreci sonunda verilecek kararların yargısal denetimi yapılırken seçilecek bilirkişiler arasında bir çevre mühendisinin bulunması, diğer bilir kişilerinse projenin bulunduğu çevrenin özelliklerine göre nihai ÇED raporunu hazırlayan kişilerin uzmanlık alanları da dikkate alınmak suretiyle seçilmesi gerekmektedir. Bilirkişilerin, projenin bulunduğu alana ve projeye yapılan itirazlara göre değerlendirilmesi zorunlu olan ana konu başlıkları bakımından yeterli uzmanlığa sahip olması, tarafları tatmin edici ve adil bir yargılama yapılması açısından bir gerekliliktir.”

“Aliağa’ya yapılacak termik santral sadece o bölgeye değil, kentin birçok yerine zarar verir”

Danıştay kararından sonra öğretim üyelerinden yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulacak. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, çevre duyarlılığı sebebiyle dava açtıklarını belirterek, “Dava süreci ne olursa olsun takibe devam edeceğiz. Bilirkişi ataması, diğer eksikliklerin tamamlanması ve yargının sona ermesine kadar peşini bırakmayacağız. Umarım çevre lehine bir karar çıkar.” dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da, “Çevre kirliliğini önlemek, belediyelerin görevleri arasında. Çevreye duyarlı platformlara üyeyiz. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Aliağa’ya yapılacak termik santral sadece o bölgeye değil, kentin birçok yerine zarar verir. Bizim için olumlu bir karar, takipçisiyiz.” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Proje, 5 Mayıs 2010′da ÇED olumlu raporu almıştı. Bunun üzerine Aliağa’da termik santral yapılmasına karşı çıkan İzmir Barosu, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Karşıyaka Belediyesi, raporun yürütmesinin durdurulması ve iptali için ayrı ayrı dava açtı. Dava dilekçelerinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının özendirilmesi yerine ithal kömüre dayalı termik santrale EPDK’nin lisans vermesinin yanlış olduğu, santralin Aliağa ve çevresi, Karşıyaka ve İzmir’de hava kirliliğine sebep olacağı, Kyoto Protokolü’ne aykırı olduğu, Akdeniz foklarının zarar görebileceği ileri sürüldü. İzmir 2. İdare Mahkemesi, ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali talebini reddetti. Bunun üzerine karar temyize gönderildi.

Yoruma kapalı