Bugün Dünya Görme Günü, hükümet engellilerin taleplerine gözlerini kapıyor


Bugün Dünya Görme Günü. Görme engellilerin yıllardır talep ettikleri haklar ise hükümet tarafından “göz göre göre” çiğnenmeye devam ediyor.

Dünya Görme Günü; önlenebilir körlük ve görme kusurları konusunda küresel dikkat çekmek için 2020 yılına kadar her yıl Ekim ayının ikinci Perşembe günü düzenlenen farkındalık günüdür. Dünya Görme Gününde küresel konu olarak “ÖNLENEBİLİR KÖRLÜĞE SON ” seçilmiştir ve “GÖRME HAKKI” Girişimi ile önlenebilir körlüklerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ‘nün tahminlerine göre Dünya’da 284 milyon görme engelli. bulunmaktadır ve mevcut körlüğün %80′i tedavi edilebilir, önlenebilir nedenlerden kaynaklanmaktadır. 19 milyon çocuk orta ve ileri derecede görme kusurlusu ya da kördür. Ayrıca görme kusurlularının %90′ı da gelişmekte olan ülkelerdedir.

Ülkemizde de göz hastalıkları önemli bir sağlık sorunu olup; yaklaşık 77 bin görme engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Ülkemizdeki görme engelliler okuluna devam eden çocuk sayısı ise 10.000 civarındadır. Bu durumda binlerce görme engelli çocuğumuz temel hakkı olan eğitimden yararlanamamaktadır. Üstelik bu sayının büyük bir çoğunluğu önlenebilir görme hastalıkları nedeniyle görme yetisini kaybedenlerdir.

Devletin görme engelliler ve rehabilitasyonları konusunda atması gereken çok önemli adımlar bulunmakla birlikte; bu hizmetlerin zamanında sunulması ile kör edici hastalıkların birçoğundan kaçınılabilmesi mümkündür. Önlenebilir körlüğün temel nedenlerini kontrol altına almak, uzman doktorların ve diğer personelin eğitimine ağırlık vermek ve uygun teknoloji ve altyapı sağlamak için devletin bu alanlardaki eksiklikleri en kısa zamanda tamamlaması gerekmektedir. Önlenebilir görme hastalıklarının, zamanında teşhisinin konulması ve tedavi edilebilmesi için yurttaşların göz sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi gerekmekte ve bu konuda hükümet üzerine düşenleri yerine getirmede niyetsiz kalmakta.